Som følge af den ekstraordinære smitteudvikling i Nordjylland og de dertilhørende lokale restriktioner og tiltag, er regeringen og arbejdsmarkedets parter blevet enige om at indføre en midlertidig lokal lønkompensationsordning for virksomheder i de nordjyske kommuner og pendlingslønkompensation for virksomheder og borgere berørte af pendlingsrestriktionerne.

Trepartsaftalen har til formål at undgå afskedigelser af medarbejdere samt afhjælpe de berørte virksomheder i den nuværende ekstraordinære situation i de pågældende kommuner. 

Der er således enighed om en kompensation baseret på:

  1. Tilpasning af den eksisterende lønkompensationsordning for tvangslukkede virksomheder
  2. En lokal genindførsel af den tidligere generelle lønkompensationsordning
  3. Pendlingslønkompensationsordning for virksomheder berørt af restriktionen om geografisk mobilitet i Nordjylland (ordningen skal således ses i lyset af den kraftige opfordring om ikke at krydse kommunegrænser).

Ordningerne trådte allerede i kraft den 6. november 2020, og de gælder frem til den 3. december 2020. 

Læs mere om trepartsaftalen her, hvor de nærmere betingelser for ordningerne fremgår. 

 
penge