Digitaliseringsstyrelsen har den 25. august offentliggjort den nye standardkontrakt kaldet K04 til brug for outsourcing og it-drift.

Anvendelsesområdet for kontrakten vil primært være statens – eller andre offentlige myndigheders – outsourcing og indkøb af it-driftsydelser, men aftalen må forventes også at blive anvendt af virksomheder i et vist omfang.

K04-kontrakten er meget omfattende med mange bilag og underbilag og vil som følge heraf kun egne sig til større traditionelle outsourcinger inden for it-drift, ligesom den som andre større kontrakter vil kræve tilpasning.

Som noget helt nyt er der i forbindelse med K04 udarbejdet en vejledning om cost drivere i it-driftsaftaler, herunder med fokus på:

 • Standardydelser vs. specialydelser
 • Cloud-ydelser og cloud management
 • Sikkerhedsydelser: standard, tilkøb og special
 • SLA’er: Tilgængelighed og omkostninger
 • Transition og transformation
 • Aftalevilkår (prismodel, benchmarking, kapacitet, bod mv.)
 • Standardydelser i driftsaftaler (serverdrift, storage, mainframedrift, applikationsdrift mv.)

K04-kontrakten er tænkt til at supplere følgende eksisterende K0 standardkontrakter for offentlige it-projekter:

 • K01 (Kan anvendes til mindre projekter baseret på standardkomponenter, men anvendes i dag stort set ikke længere)
 • K02 (Har i mange år været anvendt til større projekter med udvikling og delleverancer, men mangler en opdatering og modernisering)
 • K03 (Er en nyere udviklingskontrakt med en vis grad af agilitet, som ikke har fået den forventede udbredelse).

K04-kontrakten har været sendt i høring til interesseorganisationer og branchen, og det har været Digitaliseringsstyrelsens hensigt at skabe en velafbalanceret kontrakt, der kan fungere som en standardkontrakt anerkendt af it-branchen, ligesom særligt K01 og K02-kontrakterne har været det. Dette er dog ikke tilfældet, da den er udarbejdet af ”købersiden”, og det derfor nok er usikkert, om standardkontrakten reelt vil blive en lige så udpræget standardaftale i det danske marked, som K01 og K02 har været.

Det vil kræve stor indsigt i it-kontrakter og driftsforhold samt baggrundsviden fra lignende projekter at anvende kontrakten, der naturligvis skal tilpasses, og modificering af kontrakten skal gennemtænkes nøje. Omfanget af K04-kontrakten kan naturligvis nedskaleres, men spørgsmålet er, hvorvidt den så er det bedste udgangspunkt.

Som alternativ til K04 findes en mindre omfattende driftsaftale (D17) udarbejdet i samarbejde mellem leverandørsiden (IT Brancheforeningen) og kundesiden (Dansk IT) med ekstern assistance. D17 anvendes i vidt omfang i dag som udgangspunkt for mange mindre og mellemstore driftsprojekter. Der er dog ikke udarbejdet standardbilag til D17, og her vil der ligge et væsentligt arbejde, selvom mange leverandører i dag har udarbejdet deres egne standardbilag.

Du kan få adgang til K04 med bilag og vejledning om cost drivere hos Digitaliseringsstyrelsen her og til D17 her.

Dokument_underskrivning

Bech-Bruuns kommentar
K04-kontrakten vil som angivet være egnet til større traditionelle outsourcinger inden for it-drift, men vil kræve omfattende tilpasning til det konkrete it-driftsprojekt.

Selvom den er omfattende, indeholder K04-kontrakten ikke en nærmere regulering af følgende, som man ser i mange moderne outsourcing-aftaler om infrastruktur, drift mv:

 • Den juridiske betydning af udbudsmateriale og af leverandørens due diligence og verifikation
 • Agile processer, design authority, DevOps og forskellige nye udviklings- og leverancemodeller
 • Public og private cloud og afledte virkninger på lokation, juridisk ansvar og standard cloud-betingelser
 • Kundens overordnede formål og forretningsmæssige behov
 • Leverandørens initiativ- og rådgivningspligt samt løbende forbedringer (continuous improvement)
 • Afprøvning, test og regulering af fall-back i afklarings-, transitions- og transformationsfasen (udtrædelsesadgang er dog reguleret)
 • Alternative beføjelser frem for traditionelle beføjelser som ophævelse og bod, herunder fx root cause analyser, eskalering og review af fagkyndig tredjemand.

K04 forholder sig ikke til det vanskelige spørgsmål om eventuel ansvarsbegrænsning i relationstab vedrørende persondata og ved krav fra tredjemand for overtrædelse af persondatalovgivningen.

Bech-Bruun har i lighed med mange andre advokatfirmaer og leverandører egne udviklede paradigmer til driftskontrakter herunder en forbedret og modificeret K04, der tager højde for ovenstående forhold, der ikke er med i K04.

Vil du vide mere om K04 (eller de øvrige K-kontrakter) kan du kontakte Bech-Bruuns team for IT & Digitalisering, som har omfattende erfaring og ekspertise i alle former for drifts- og outsourcingaftaler.

Overvejer I et kommende driftsudbud som offentlig myndighed, kan vi også assistere på dette område med vores team for Offentlig udbud.