Bech-Bruun samarbejde

Medievirksomheden NBCUniversal, der er en af USA’s største tv- og filmproducenter samt broadcastingvirksomheder, har overtrådt konkurrencereglerne ved at begrænse visse producenters licenser til at producere og sælge merchandise relateret til en række af NBCUniversals populære film. Det har de gjort ved blandt andet at begrænse de områder og kundegrupper, forhandlere og producenter måtte sælge merchandise til.

Som indehaver af de immaterielle rettigheder til at producere merchandise med populære filmfigurer, herunder eksempelvis ’Minions’, sælger NBCUniversal licensrettigheder til forskellige producenter af filmmerchandise.

Ved indgåelsen af en række licensaftaler i perioden januar 2013 - september 2019 pålagde NBCUniversal deres licenstagere flere restriktioner. Foruden eksplicitte forbud mod salg uden for et givent område – både fysisk og online – indeholdt licensaftalerne blandt andet klausuler om, at licenstageren skulle underrette NBCUniversal i tilfælde af salg uden for det angivne territorium, begrænsninger vedrørende hvilke sprog der måtte anvendes på merchandiseprodukterne, samt forpligtelser til at betale indtægter fra salg uden for territoriet til NBCUniversal.

Herudover indeholdt licensaftalerne en forpligtelse for licenstagerne til at pålægge deres kunder tilsvarende restriktioner, hvis licenstagerne ville have mulighed for at sælge produkterne videre uden for det angivne territorium eller til andre kundegrupper.  

For at sikre overholdelse af restriktionerne sikrede NBCUniversal sig i aftalerne ret til at foretage audits samt til at bringe licensaftalerne til ophør i tilfælde af manglende overholdelse af klausulerne. 

Kommissionen fandt, at disse licensaftaler, som strakte sig over en periode på 6,5 år, var udtryk for ulovlig markedsdeling og forhindrede licenstagere i Europa at sælge produkter frit inden for EU’s indre marked til skade for forbrugerne. Som følge heraf pålagde Kommissionen NBCUniversal en bøde på 14,3 mio. euro. 

Bech-Bruuns kommentar
Afgørelsen er et resultat af de undersøgelser af visse licens- og distributionspraksisser, som Kommissionen indledte i 2017. 

Undersøgelserne har indtil videre resulteret i tre sager, som foruden nærværende sag omfatter sagen om Nikes salg af licenser til at producere og sælge FC Barcelona merchandise, hvor Nike blev idømt en bøde på 12,5 mio. euro, og sagen om Sanrios licensaftaler vedrørende Hello Kitty-merchandise, der resulterede i en bøde til Sanrio på 6,2 mio. euro.