Regeringen og arbejdsmarkedets parter har netop indgået en trepartsaftale, der etablerer en midlertidig lønkompensationsordning til COVID-19-ramte virksomheder i alle brancher. Regeringen vil i den kommende uge søge Folketingets opbakning til ordningen.

Opdateret 16. marts 2020

Efter at have forhandlet med arbejdsmarkeds parter hen over weekenden, har regeringen på et pressemøde her til formiddag introduceret en støtteordning til de virksomheder, som økonomisk er blevet ramt hårdt af COVID-19 udbruddet. Formålet med støtteordningen er at sikre danske arbejdspladser og i videst muligt omfang at undgå, at fyringstruede lønmodtagere bliver afskediget. Det forventes, at støtteordningen vil komme til at omfatte ca. 70.000 lønmodtagere.

Lønkompensationsordning – i hovedtræk
Lønkompensationsordningen kommer til at omfatte lønmodtagere, der er ansat i de private virksomheder, som er blevet ekstraordinært hårdt ramt økonomisk af COVID-19. En af følgende betingelser skal dog være opfyldt: 

  • Virksomheden står overfor at skulle varsle afskedigelser for minimum 30 % af lønmodtagerne; eller 
  • Virksomheden står overfor at skulle afskedige mere end 50 lønmodtagere.

Lønkompensationsordningen er struktureret på følgende måde: 

  • Månedslønnede lønmodtagere: Kompensationen fra staten er 75 % af de pågældende lønmodtageres løn (dog maksimalt 23.000 kr. pr. måned pr. omfattet fuldtidsansat))
  • Timelønnede lønmodtagere: Kompensationen fra staten er 90 % af de pågældende lønmodtageres løn (dog maksimalt 26.000 kr. pr. måned. pr. omfattet fuldtidsansat) 
  • Virksomhederne kan maksimalt være omfattet af støtteordningen i 3 måneder. 

Den enkelte virksomhed kan alene gøre brug af støtteordningen, hvis de undlader at gøre brug af eksisterende muligheder for hjemsendelse uden løn. I forlængelse heraf er det også en forudsætning for at modtage lønkompensation, at virksomheden i den periode, hvor virksomheden modtager lønkompensation, ikke afskediger lønmodtagere som følge af økonomiske årsager.

Den berørte lønmodtager skal være ansat før den 9. marts 2020. 

Derudover er det lagt op til, at de berørte virksomheder fortsat skal betale fuld løn til de pågældende lønmodtagere. I den forbindelse er det vigtigt at være opmærksom på, at det er en forudsætning for at kunne få del i støtteordningen, at de pågældende lønmodtagere hjemsendes og ikke udfører arbejde. 

Det er også en betingelse for at kunne søge om kompensation under støtteordningen, at den enkelte lønmodtager, som virksomheden søger lønkompensation til, skal anvende ferie og/eller afspadsering på i alt 5 dage i tilknytning til kompensationsperioden. 

I de tilfælde, hvor en lønmodtager ikke har ferie, afspadsering eller lignende, skal den pågældende afholde fri uden løn eller anvende dage fra det nye ferieår. 

Virksomhederne kan således ikke søge om lønkompensation for disse dage.

Midlertidigt tiltag
Støtteordningen er af midlertidig karakter, hvilket betyder, at den i første omgang vil gælde fra 9. marts til 9. juni 2020. 

Praktiske forhold
Virksomhederne skal søge om kompensation på virk.dk. Det forventes, at virksomhederne kan begynde at søge medio uge 13, og at systemet vil være klar til, at man kan begynde at udbetale de første lønkompensationer ugen efter.

I den forbindelse skal virksomhederne i ansøgningen blandt andet oplyse, hvor mange lønmodtagere virksomheden ellers ville skulle have afskediget som følge af COVID-19. Den enkelte lønmodtager skal i ansøgningen registreres med CPR-nr. 

Derudover er der lagt op til, at virksomhederne med revisorbistand efterfølgende skal kunne doku-mentere, at de rent faktisk har sendt de pågældende lønmodtagere hjem i den periode, hvor støtteordningen er i kraft.

Bech-Bruuns kommentarer
De mange virksomheder, der allerede nu er alvorligt økonomisk udfordret som følge af COVID-19, bør undersøge, i hvilket omfang de kan blive omfattet af støtteordningen.

Hold dig opdateret på vores kommentarer og nyhedsbreve om COVID-19 her.