Bech-Bruun samarbejde
Photo of Louise Heilberg Louise Heilberg Advokat 72273649

Den nuværende vejlov kan ikke anvendes i praksis til at regulere udlejning af el-løbehjul og -cykler. Det er et problem for flere af landets kommuner. Men nu er det lovforslag, der skulle løse de regulatoriske udfordringer, taget af programmet på grund af COVID-19.

Den nuværende vej- og færdselslovgivning kan i praksis ikke håndtere udlejning af el-løbehjul og -cykler, når det sker uden et fast afleveringssted – dvs. via såkaldt ’free flow-udlejning’. Det har fået en lang række byer til at indgå individuelle aftaler med udlejere af el-løbehjul og -cykler for at få styr på, hvor køretøjerne er. I andre byer har der været udtalt ønske om at få en ny regulering på området.

På den baggrund fremsatte regeringen i december 2019 et lovforslag, der bl.a. skulle gøre det muligt at fjerne udlejningskøretøjer, der ikke havde en aftale med kommunen. Men nu er dette lovforslag opgivet sammen med en lang række andre lovforslag på grund af COVID-19.

Det betyder, at reguleringen af løbehjul fortsat er således, at kommunerne reelt ikke kan håndhæve vejlovens § 80 om tilladelseskrav til placering af udlejningskøretøjer på vejareal.

Hvis regeringen fortsat ønsker at gennemføre reguleringen, kan lovforslaget fremsættes igen til næste år. Men i mellemtiden vil el-løbehjul og -cykler kunne lejes uden restriktioner for brugerne om henstilling særlige steder sommeren over og formentligt indtil den 1. januar 2021, alt efter om der fremsættes nyt lovforslag, når Folketinget mødes igen, og hvad der eventuelt står i dette.


el-lobehjul_BechBruun