I lyset af de seneste restriktioner i forhold til COVID-19 er regeringen og arbejdsmarkedets parter blevet enige om at udvide lønkompensationsordningen til at gælde for hele landet.

Alle virksomheder i Danmark kan nu søge om kompensation i henhold til den lønkompensationsordning, som var gældende i foråret. Det gælder naturligvis også de virksomheder, der som følge af statsministerens pressemøde i går, den 16. december, nu lukker ned for en periode.

Ordningen trådte i kraft den 9. december 2020 og gælder frem til, at restriktionerne ophører, som på nuværende tidspunkt er 3. januar 2021. 

Lønkompensationsordningen for virksomheder, som har forbud mod at holde åbent, vil fortsætte frem til, at forbuddet ophæves.

De enkelte virksomheder skal stadig opfylde de samme betingelser, som var gældende under den tidligere generelle lønkompensationsordning, som var i kraft fra og med 9. marts til og med 29. august. Det er derfor fortsat et krav for at få lønkompensation, at selskabet står overfor at skulle varsle afskedigelse for mindst 30 procent af medarbejderstaben eller mere end 50 ansatte. 

Derudover må medarbejderne ikke arbejde for virksomheden under hjemsendelsen, og der kan ikke søges lønkompensation for medarbejdere, der arbejder hjemmefra. 

Virksomheden skal betale fuld løn til medarbejderne i kompensationsperioden, og det er blandt andet en forudsætning for lønkompensationen, at virksomheden i den lønkompenserende periode ikke afskediger ansatte som følge af økonomiske årsager. 

Lønkompensationen vil udgøre 75 procent af de samlede lønudgifter for omfattede funktionærers løn månedligt og 90 procent af de samlede lønudgifter for omfattede ikke-funktionærers løn månedligt, dog maksimalt 30.000 kr. pr. omfattet ansat. 

I modsætning til den ordning, som var gældende i foråret, kan virksomheden vælge at søge kompensation for enkelte arbejdssteder (p-numre) eller hele virksomheden. Ovennævnte kriterier og vilkår vil, hvor der søges om kompensation for enkelte arbejdssteder, finde anvendelse for det enkelte arbejdssted og ikke virksomheden samlet set. 

Vil du vide mere?
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Lise Lauridsen eller Sandro Ratkovic. Du kan også rette henvendelse til din kontaktperson hos Bech-Bruun.

 
penge