EU-Kommissionen forlænger ”spøgelsesflyvningsundtagelsen”, som sikrer flyselskabernes airport slots, på trods af store reduktioner i flyaktiviteten. Det fastslås i en vedtagelse fra Kommissionen. Med forlængelsen sikres det, at luftfartsselskaber ikke mister deres airport slots, pga. COVID-19-pandemiens betydelige indhug i lufttrafikken.

I marts rapporterede flere medier om såkaldte spøgelsesfly, der fløj over Europa uden nogle passagerer ombord.

Flyselskaberne er under normale omstændigheder forpligtet til at benytte 80 procent af deres start- og landingstilladelser – de såkaldte airport slots – over en periode på fem uger. Hvis ikke deres slots udnyttes, vil de blive overført til en fælles pulje, som selskaberne skal konkurrere om indbyrdes.  

For at imødekomme det betragtelige ressourcespild, herunder de store økonomiske konsekvenser for flyselskaberne, og de negative klimamæssige virkninger ved tomme flyvninger over Europa, har udnyttelseskravet været suspenderet til den 24. oktober 2020.

EU-Kommissionen forventer, at den omfattende tilbagegang i lufttrafikken vil fortsætte, så længe COVID-19-pandemien fortsat raser over Europa. På den baggrund forlænges suspensionen frem til den 27. marts 2021.

Brancheorganisationen ACI Europe meddeler, at der først ventes normale tilstande for flytrafikken i 2024, og behovet for yderligere forlængelser af airport slots-undtagelsen, og andre sektorspecifikke hjælpetiltag må derfor forventes, hvis denne prognose bliver en realitet

Forlængelsen af airport slots-undtagelsen kan læses i sin helhed her.

 
fly_himmel