Photo of Michael Serup Michael Serup Partner 72273302

Læs vores nyhedsbrev Generationsskifte Omstrukturering med aktuel lovgivning og afgørelser.

  • Styresignal om optionsbeskatning af A/B-modeller
  • Styresignal om ændring af nøgen-ind-nøgen-ud-praksis for medarbejderaktieordninger
  • Skærpet beskatning af forældrekøbslejligheder
  • Lagerbeskatning af ejendomsselskaber
  • Værdiansættelse af fast ejendom efter +/- 15 %-praksis
  • Skattefritaget overdragelse til erhvervsdrivende fonde.

Download nyhedsbrevet Generationsskifte Omstrukturering - september 2020

Tilmeld dig nyhedsbrevet her.

 

Generationsskifte Omstrukturering