Photo of Michael Serup Michael Serup Partner 72273302

Læs vores nyhedsbrev Generationsskifte Omstrukturering med aktuel lovgivning og afgørelser.

  • Lovforslag L 32 om skattefritaget overdragelse til erhvervsdrivende fonde
  • Lovforslag L 28 om fast driftssted og udenlandske underskud mv.
  • Værdiansættelse af fast ejendom efter +/- 15 %-praksis
  • Høringsudkast om opgivelse af periodiske offentlige vurderinger af erhvervsejendomme mv.
  • Høringsudkast til styresignal om tilbagekaldelse af tilladelse til skattefri omstrukturering
  • Succession – aktier – udenlandsk skov – bortforpagtning – aktiv kapital – ej pengetank
  • Succession – passivpost – fordeling af successionsfordel – gavebeskatning.

Download nyhedsbrevet Generationsskifte Omstrukturering - oktober 2020

Tilmeld dig nyhedsbrevet her.

 

Generationsskifte Omstrukturering