Photo of Michael Serup Michael Serup Partner 72273302

Læs vores nyhedsbrev Generationsskifte Omstrukturering med aktuel lovgivning og afgørelser.

  • Lovforslag L 156 om skattefritaget overdragelse til erhvervsdrivende fonde
  • Omgørelse – udlodning af udbytte til udligning af aktionærlån ifølge LL § 16 E – afslag
  • Spaltning – grenkrav – adskillelse af drift og driftsmidler – ikke tilladelse.

Download nyhedsbrevet Generationsskifte Omstrukturering - marts 2020

Tilmeld dig nyhedsbrevet her.

Generationsskifte Omstrukturering