Bech-Bruun samarbejde
Photo of Michael Serup Michael Serup Partner 72273302

Læs vores nyhedsbrev Generationsskifte Omstrukturering med aktuel lovgivning og afgørelser.

  • Værdiansættelse af fast ejendom  efter +/- 15 %-praksis
  • Skattefritaget overdragelse til  erhvervsdrivende fonde
  • Virksomhedsomdannelse – én af flere virksomheder – kapitalafkastgrundlag og rentekorrektion
  • Virksomhedsomdannelse – flere virksomheder – ikke-opfyldte omdannelsesbetingelser. 

Download nyhedsbrevet Generationsskifte Omstrukturering - juli 2020

Tilmeld dig nyhedsbrevet her.

 

Generationsskifte Omstrukturering