Photo of Michael Serup Michael Serup Partner 72273302

Læs vores nyhedsbrev Generationsskifte Omstrukturering med aktuel lovgivning og afgørelser.

  • Lovforslag L 133 om overtagelse af opsparet overskud i virksomhedsordningen
  • Forlænget lovbehandling af principperne for offentlige vurderinger af erhvervsejendomme mv.
  • Skattefritaget overdragelse til erhvervsdrivende fonde
  • Justerede regler om fast driftssted og udenlandske underskud mv.
  • Skærpet beskatning af forældrekøbslejligheder
  • Bedre vilkår for tildeling af medarbejderaktier i nye, mindre virksomheder
  • Værdiansættelse af fast ejendom efter +/- 15 %-praksis
  • Standardlånerenten for 2021 – rentefradragsbegrænsning og lån mv. mellem nærtstående
  • Styresignal om tilbagekaldelse af tilladelse til skattefri omstrukturering
  • Succession – aktier – aktiv ejendomsudlejningsvirksomhed = passiv kapitalanbringelse.

Download nyhedsbrevet Generationsskifte Omstrukturering - december 2020

Tilmeld dig nyhedsbrevet her.

 

Generationsskifte Omstrukturering