Bech-Bruun samarbejde
Photo of Michael Serup Michael Serup Partner 72273302

Læs vores nyhedsbrev Generationsskifte Omstrukturering med aktuel lovgivning og afgørelser.

  • Regeringens ekspertudvalg om generationsskifte
  • Indberetning af grænseoverskridende ordninger – DAC6
  • Skattefritaget overdragelse til erhvervsdrivende fonde
  • Boafgift – nedsat afgift familieselskab – ejertidskravet – tilkøb datterselskabsaktier
  • Succession – passivpost – 20 % af landbrug – finansieringsrente – forventet ejertid.

Download nyhedsbrevet Generationsskifte Omstrukturering - april 2020

Tilmeld dig nyhedsbrevet her.

 

Generationsskifte Omstrukturering