Folketinget har den 21. december 2020 vedtaget et lovforslag om ændring af udlændingeloven. Lovforslaget træder i kraft den 1. januar 2021.

Det netop vedtagne lovforslag skærper reglerne om arbejds- og opholdstilladelse og udvider blandt andet kontrolbeføjelserne for Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) med henblik på at forhindre omgåelse af reglerne for udenlandsk arbejdskraft og undgå social dumping. 

Det vedtagne lovforslag indebærer blandt andet, at:

  • kravet om, at udbetaling af løn til en udlænding skal ske til en dansk bankkonto, kommer til at gælde for størstedelen af erhvervsordningerne 
  • medfølgende familiemedlemmer til udenlandske arbejdstagere i visse tilfælde skal søge om selvstændig arbejdstilladelse
  • SIRI kan afslå en ansøgning om arbejds- og opholdstilladelse, hvis der er en vis formodning for, at reglerne om arbejds- og opholdstilladelse er forsøgt omgået
  • der kan føres skærpet kontrol med virksomheder, der beskæftiger udenlandsk arbejdskraft
  • SIRI kan give virksomheder påbud om registrering af oplysninger om udenlandsk arbejdskraft

Lovforslaget træder i kraft den 1. januar 2021 og kan læses her.

Det vedtagne lovforslag svarer i hovedtræk til det fremsatte lovforslag. Vores nyhedsbrev om det fremsatte lovforslag om ændring af udlændingeloven kan læses her.

Bech-Bruuns kommentarer
Med det vedtagne forslag, skal de virksomheder, som beskæftiger udenlandske medarbejdere, forvente at bruge endnu mere tid på at sikre compliance med reglerne om udenlandsk arbejdskraft.

Vi gør opmærksom på, at kravet om udbetaling af løn til en dansk bankkonto ikke gælder for udlændinge, der inden den 1. januar 2021 har indgivet ansøgning om arbejds- og opholdstilladelse. For disse udlændinge vil de hidtil gældende regler finde anvendelse. Kravet om, at løn skal udbetales til en dansk bankkonto gælder alene for beløbsordningen og fast track-ordningens beløbsspor.

Vi står hos Bech-Bruun klar til at rådgive og besvare spørgsmål, hvis de kommende tiltag kommer til at få betydning for din virksomhed.

Vil du vide mere?
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Lise Lauridsen, Sandro Ratkovic eller Kristine Sofie Schlüter. Du kan også rette henvendelse til din kontaktperson hos Bech-Bruun.