Bech-Bruun samarbejde

Forbrugerombudsmanden har netop offentliggjort sin årsberetning for 2018/2019. Årsberetningen indeholder oplysninger om en række udvalgte sager og emner, herunder om tilsyn med overholdelse af markedsføringsloven, betalingsloven og anden lovgivning på Forbrugerombusmandens område. Herudover indeholder årsberetningen fem artikler om udvalgte emner. Disse områder vil sammen med virksomheders brug af klimavenlige udsagn i markedsføringen være blandt Forbrugerombudsmandens særlige indsatsområder for 2020.

Det fremgår af Forbrugerombudsmandens årsberetning, at der det forgangne år har været et rekordhøjt antal af klager til Forbrugerombudsmanden vedrørende ulovligt telefonsalg og skjulte abonnementer på nettet.  

Endvidere fremgår det, at låneområdet i høj grad har sat dagsordenen for Forbrugerombudsmandens arbejde i 2019. Forbrugerombudsmanden har bl.a. sat punktum i nogle store og væsentlige sager om forbrugslånsselskabers manglende kreditvurderinger af låneansøgere. Her vurderede Forbrugerombudsmanden, at en række låneaftaler var urimelige og dermed ugyldige, fordi forbrugslånsselskabernes kreditvurderinger ikke opfyldte kravene i  kreditaftalelovens. Du kan læse Bech-Bruuns tidligere nyhed herom her.

En række sager om influencers og skjult reklame på sociale medier har også været i fokus under Forbrugerombudsmandens arbejde i 2019. Fire influencers blev i 2019 politianmeldt af Forbrugerombudsmanden for ikke tydeligt nok, eller slet ikke, at oplyse, at der var kommercielle interesser bag deres opslag på sociale medier. Du kan læse Bech-Bruuns nyhed om sagerne her.

Fokus på udvalgte emner
Udover oplysninger om tilsyn med overholdelse af reglerne på Forbrugerombudsmandens område sætter årsberetningen desuden fokus på udvalgte emner i fem artikler skrevet af medarbejdere hos Forbrugerombusmanden. 

Et væsentligt emne er, hvordan affiliate markedsføring udfordrer lovgivningen. Overladelsen af markedsføring til et affiliate-netværk kan bl.a. antages at svække mulighederne for at kontrollere, hvem der sender markedsføringen ud, om indholdet i mailen er lovligt, samt om markedsføring kun sendes til modtagere, som har samtykket til modtagelsen heraf. Det samme gør sig gældende for indhentelse af samtykker til at modtage markedsføring. Du kan læse artiklen her.

Forbrugerombudsmandens kommende fokusområder
I 2020 vil Forbrugerombudsmanden fortsat have fokus på bl.a. låneområdet og skjulte abonnementer. Derudover vil Forbrugerombudsmanden styrke sin indsats overfor virksomheders brug af miljø- eller klimavenlige udsagn i markedsføringen samt virksomheders brug af børn og unge i markedsføring på sociale medier. 

Forbrugerombudsmandens gældende vejledning om brug af miljømæssige og etiske påstande kan du læse her. Det fremgår ikke, om retningslinjerne vil blive opdateret.

På energiområdet har Forbrugerombudsmanden for nylig offentliggjort retningslinjer til elselskaber om brugen af udtryk om grøn eller klimavenlig strøm i markedsføringen. Du kan læse retningslinjerne her.

Forbrugerombudsmanden er på nuværende tidspunkt ved at revidere sin eksisterende vejledning om brugen af børn og unge i markedsføringssammenhænge. Den reviderede vejledning vil henvise til den nye markedsføringslov, som trådte i kraft d. 1. juli 2017. Vejledningen vil kunne findes på Forbrugerombudsmandens hjemmeside, når den er klar. 

Bech-Bruuns kommentar
Vi forventer, at Forbrugerombudsmanden fortsat vil være aktiv på eksisterende fokusområder som spam og skjult reklame. 

Det har været ventet, at Forbrugerombudsmanden ville have mere fokus på brugen af miljø- og klimavenlige udsagn, idet denne trend og ”green washing” ses mere og mere som en del af virksomheders markedsføringstiltag. 

Vi ser frem til en opdatering af vejledningen om brugen af børn og unge i markedsføringen, der endnu ikke er opdateret til den nye markedsføringslov, som trådte i kraft i 2017.

Bech-Bruun følger udviklingen på området tæt og står klar med vejledning og besvarelse af lovgivningsmæssige spørgsmål og vejledning til overholdelse af forbrugerlovgivningen.