Photo of Claus Barrett Christiansen Claus Barrett Christiansen Partner 72273633

Den 24. december 2020, kun én uge før UK’s udtræden af EU-samarbejdet, indgik EU og UK en længe ventet handelsaftale. Aftalen er på 1256 sider og regulerer en mangfoldighed af forhold, herunder IP-rettigheder.

Regulering af IP-rettigheder findes både i selve aftalen og i aftalens bilag. Hovedparten af reguleringen omhandler generelle IP-principper. Der synes ikke umiddelbart at være nogen overraskelser i aftalen, for så vidt angår regulering af IP-rettigheder.

Det fastholdes blandt andet, at EU-varemærker og -designs ikke har gyldighed i UK efter 31. december 2020. Desuden fastholdes det, at UK fortsat ikke er en del af UPC-aftalen og enhedspatentet, idet de ikke vil acceptere, at enhedspatentet underlægges EU-Domstolens jurisdiktion.

tastatur

I forhold til konsumption fremgår det, at aftalen ikke regulerer fastlæggelse af konsumptionsprincipper for hverken EU eller UK. EU fortsætter således med EØS-konsumption for IP-rettigheder. Det vil sige, at der ikke længere kan ske parallelimport ind i EU fra UK. UK fortsætter foreløbig med EØS-konsumption, men har tilkendegivet at de vil genoverveje dette i løbet af 2021.

Bech-Bruun følger implementering af aftalen tæt, og vi vil løbende opdatere vores klienter om aftalen.