Mange danske virksomheder og brancher har allerede i en periode oplevet negative effekter af den verdensomspændende COVID-19 virus. Regeringens udmelding den 11. marts 2020, om at ”Danmark lukker ned”, har herudover medført, at en lang række danske virksomheder har været nødsaget til at standse arbejdet og sende medarbejderne hjem.

Virksomheder i en lang række brancher er derfor påvirket af både nationale og internationale tiltag for at mindske spredningen af COVID-19.

Mange virksomheder oplever allerede nu, eller vil komme til at opleve, en faldende omsætning og pres på indtjeningen, uden at omkostningerne nødvendigvis kan begrænses i samme hastighed.

Nedlukningen af Danmark risikerer derfor at efterlade en lang række danske virksomheder i krise. Det er vigtigt, at disse virksomheder hjælpes bedst muligt.

Hos Bech-Bruun har vi stor ekspertise i at hjælpe virksomheder i krise. Disse hjælpes ofte bedst ved at hjælpe tidligt, så det sikres, at effekterne af krisen mindskes, og virksomhederne derfor kommer bedst muligt igennem krisen.

Regeringen arbejder allerede nu på en række tiltag, der kan hjælpe danske virksomheder, fx:

  • Udskydelse frister for betaling af moms, A-skat og AM-bidrag
  • Bedre mulighed for udlån fra bankerne
  • Bedre refusion af sygedagpenge for COVID-19-ramte medarbejdere
  • Mulighed for hurtigere iværksættelse af arbejdstidsfordeling.

Flere af forslagene er indtil videre stadig i den lovforberedende fase, men lovarbejdet går stærkt, og de forventes gennemført snarest. Forslagene vil medvirke til at lette virksomhedernes likviditetsmæssige udfordringer, hvilket kan bidrage til at redde virksomheder og dermed arbejdspladser.


Industri Fabrik Bech-Bruun

I Bech-Bruuns afdeling for Insolvens & Rekonstruktion arbejder vi tæt sammen med husets øvrige specialafdelinger og brancheteams for at sikre, at vi hele tiden er fuldt opdaterede om de nyeste lovgivningsmæssige tiltag, der kan hjælpe kriseramte virksomheder.

Herudover har vi et tæt samarbejde om andre tiltag, der løbende kan lette virksomhedernes økonomiske udfordringer for virksomhederne fx.:

  • Hvilke muligheder har man som virksomhed i forhold til medarbejdere?
  • I hvilket omfang er der forsikringsdækning for tab relateret til COVID-19 og afledte effekter heraf?
  • Hvordan er man stillet i forhold opfyldelse eller ophævelse af kontrakter?
  • Hvordan forholder man sig for manglende mulighed for overholdelse af finansieringsforpligtelser?

Vores specialafdelinger vil løbende udsende nyhedsbreve om, hvordan man som virksomhed kan og bør forholde sig til COVID-19-relaterede forhold.

I afdelingen for Insolvens & Rekonstruktion sørger vi for sammen med vores specialafdelinger og brancheteams at skabe det samlede overblik over, hvilke sædvanlige og nye muligheder danske virksomheder har. Derfor kan vi sammen med virksomhederne lægge en skræddersyet plan for, hvordan den enkelte virksomhed får de bedste muligheder for at komme igennem en krise.