COVID-19-krisen har ført til øget online-markedsføring af fødevarer. Uanset om man markedsfører fødevarer fra en fysisk butik eller via internettet, er der en lang række krav i fødevarelovgivningen. Blandt andet er det vigtigt at kende sit ansvar og have styr på ansvarsfordelingen, når man markedsfører fødevarer via en digital platform.

E-fødevarehandel omfatter markedsføring af alle former for mad og drikkevarer samt kosttilskud, som markedsføres på digitale platforme såsom hjemmesider, sociale medier samt apps og online-markedspladser. Salg af fødevarer via online-kanaler, herunder fra internetsupermarkeder og andre digitale platforme, er steget under COVID-19-krisen.

Ligesom andre typer fødevaremarkedsføring er salg af fødevarer via digitale platforme omfattet af fødevarelovgivningen. Nedenfor har vi oplistet en række punkter, som man skal være opmærksom på, vedrørende ansvarsfordelingen ved online-salg, herunder ved brug af tredjeparts digitale platforme.

Registrer virksomheden hos Fødevarestyrelsen
Som udgangspunkt skal en fødevarevirksomhed være registreret hos Fødevarestyrelsen. Dette gælder også, selvom fødevarerne forhandles gennem en dansk online-kanal. Hvis aktivitetsniveauet er så lavt, at det ligger under den såkaldte bagatelgrænse, kan virksomheden dog formentligt blive fritaget for registreringskravet.

Se Fødevarestyrelsens registreringsguide 

Få styr på ansvarsfordelingen
Hvis man som fødevarevirksomhed markedsfører fødevarer fra virksomhedens egen hjemmeside, er man direkte ansvarlig for online-aktiviteterne. Hvis man derimod benytter en tredjeparts online-platform, er denne virksomhed ikke per automatik at anse som en fødevarevirksomhed, og man bør derfor få afklaret ansvarsforholdet. Uanset om man er en fødevarevirksomhed eller ejer af en online-platform, som benyttes af en fødevarevirksomhed, anbefaler vi, at man forud for samarbejdet, afklarer ansvarsfordelingen, herunder hvilke aktiviteter hver især bidrager med i samarbejdet og er ansvarlig for.


Typisk står tredjepartsvirksomheden for formidling af kontakt mellem en fødevarevirksomhed og forbrugerne. I visse tilfælde kan konkrete aktiviteter dog føre til, at formidlervirksomheden (online-platformejeren) skal registreres som fødevarevirksomhed. Derfor er det vigtigt at gennemgå sine aktiviteter med henblik på at få afklaret, om man som tredjepartsvirksomhed skal registreres hos Fødevarestyrelsen og dermed underlægges fødevarekontrol.

Sørg for at kosttilskud og berigede fødevarer er registrerede eller forhåndsgodkendt hos Fødevarestyrelsen
Kosttilskud, der sælges via en dansk online-kanal, skal være registreret hos Fødevarestyrelsen forud for markedsføring. Man kan tjekke, om de produkter, man sælger, er registreret hos Fødevarestyrelsen via kosttilskudsdatabasen

Fødevarer, der indeholder tilsatte vitaminer, mineraler eller visse andre stoffer såsom aminosyrer eller koffein, skal forud for markedsføring notificeres eller forhåndsgodkendes hos Fødevarestyrelsen. Hvis man forhandler berigede fødevarer, skal man derfor sikre sig hos sin leverandør, at tilsætningen til produkterne er behørigt registreret/godkendt hos Fødevarestyrelsen.

Vær opmærksom på, at der i tillæg til ovenstående punkter kan være yderligere krav i fødevarelovgivningen eller anden lovgivning, som gør sig gældende for online-markedsføring af fødevarer.

Vil du vide mere?
Bech-Bruun står klar til at rådgive om e-handel med fødevarer, så tøv ikke med at kontakte os, hvis du har spørgsmål.