I forbindelse med COVID-19-udbruddet er der en række forhold vedrørende udenlandsk arbejdskraft, som arbejdsgivere skal være opmærksom på. Det gælder blandt andet Styrelsen for International Rekruttering og Integrations (SIRI) behandling af ansøgninger om arbejds- og opholdstilladelse.

Eksisterende og nye ansøgninger om arbejds- og opholdstilladelse (tredjelandsborgere) 

Selvom store dele af Danmark har været lukket ned i forbindelse med COVID-19, så har SIRI fortsat behandlet ansøgninger om arbejds- og opholdstilladelser. Det gælder både ansøgninger, der indgives af udlændinge, der søger i Danmark, og ansøgninger fra udlandet.

Da det fortsat er en betingelse for at kunne få en arbejds- og opholdstilladelse, at man i forbindelse med ansøgningen skal have optaget biometri, har det som udgangspunkt indtil nu ikke være muligt at få færdigbehandlet sin ansøgning om arbejds- og opholdstilladelse. I erkendelse heraf forlængede SIRI fristen for optagelse af biometri til den 1. juli 2020 i forhold til ansøgninger indgivet fra den 15. februar 2020.

Det er nu blevet meldt ud, at SIRI åbner op for personlig betjening og dermed også for optagelse af biometri i følgende fire afdelinger:

Onsdag den 27. maj 2020
SIRI Odense
SIRI Aarhus

Torsdag den 28. maj 2020
SIRI Aalborg
SIRI Aabenraa

I den forbindelse er det vigtigt at være opmærksom på, at man stadig skal bestille tid hos den enkelte afdeling på SIRIs hjemmeside: Tidsbestilling

Det er endnu uvist, hvornår SIRI åbner op for personlig betjening i afdelingen i København, ligesom en del af de danske repræsentationer og ansøgningscentre fortsat er lukkede, hvorfor det heller ikke er muligt pt. at få optaget biometri her. De særlige omstændigheder, der er i forhold til COVID-19, ændrer ikke på, at udenlandske medarbejdere, hvad enten de er i Danmark eller i udlandet, ikke må udføre arbejde i Danmark, før de har modtaget en arbejds- og opholdstilladelse.

Forlængelse af arbejds- og opholdstilladelse
Såfremt en udenlandsk medarbejder har indgivet ansøgning om forlængelse af sin arbejds- og opholdstilladelse, inden den udløber, er det tilladt for medarbejderen at fortsætte med at arbejde i Danmark. Dette gælder også, selvom ansøgningen om forlængelse afventer, at medarbejderen får optaget biometri, og i tilfælde hvor den nuværende arbejds- og opholdstilladelse udløber, mens SIRI behandler ansøgningen.

Frivillige aftaler om lønnedgang, arbejdsfordelingsaftaler mv. (tredjelandsborgere)
Som følge af COVID-19-udbruddet, og de deraf følgende økonomiske konsekvenser, har en række danske virksomheder blandt andet set sig nødsagede til at indgå frivillige (midlertidige) aftaler om lønnedgang med deres medarbejdere, herunder udenlandske medarbejdere, eller at hjemsende medarbejdere uden løn.

Det kan dog føre til den situation, at en række udenlandske medarbejdere ikke længere opfylder beløbskravet (DKK 436.000 om året) i henhold til beløbsordningen.

SIRI har for nuværende indtaget den holdning, at det normalt ikke vil være inden for rammerne af sædvanlige løn- og ansættelsesvilkår, at en medarbejder fx sendes hjem i en periode uden løn, eller at der indgås en aftale om arbejdsfordeling, hvor der kun udbetales løn suppleret af dagpenge. Dette gælder dog ikke, hvis ansættelsesforholdet er omfattet af en overenskomst, som indeholder regler om hjemsendelse uden løn eller arbejdsfordeling. SIRI kan altså inddrage udenlandske medarbejderes arbejds- og opholdstilladelser, hvis betingelserne for tilladelsen ikke er blevet overholdt, herunder beløbskravet.

Det må forventes, at der i kølvandet på COVID-19 vil opstå en række sager i forhold til ovennævnte situationer, hvor det i sidste ende vil være op til domstolene at afgøre, i hvilket omfang det skal have betydning for den udenlandske medarbejderes arbejds- og opholdstilladelse, at beløbskravet grundet de særlige omstændigheder ikke har været opfyldt.

I de tilfælde, hvor arbejdsgiveren fx har fået dækket lønudgifterne i henhold til reglerne for lønkompensationsordningen, vil dette ikke få nogen konsekvenser for en udenlandsk medarbejders arbejds- og opholdstilladelse, da arbejdsgiveren i en sådan situation fortsat har betalt fuld løn til medarbejderen.


Aftale Håndtryk Kontrakt Bech-Bruun

Opsigelse af udenlandske medarbejdere (tredjelandsborgere)
Hvis en virksomhed finder det nødvendigt at opsige en udenlandsk medarbejder, er det fortsat et krav, at virksomheden, ligesom medarbejderen, informerer SIRI, da grundlaget for medarbejderens arbejds- og opholdstilladelse ikke længere eksisterer.

I den forbindelse vil det være relevant for den pågældende udenlandske medarbejder at kunne søge om den såkaldte jobsøgningsperiode med henblik på at forsøge at finde et andet arbejde. Reglerne på området er sådan, at man som udenlandsk medarbejder kan søge om jobsøgningsophold, hvis man fx har en arbejds- og opholdstilladelse efter beløbsordningen, og opsigelsen ikke kan tilregnes medarbejderen (fx at man er blevet opsagt i forbindelse med en omstrukturering).

Det er dog altafgørende, at der søges om jobsøgningsophold senest to dage efter ophøret af ansættelsesforholdet, dvs. efter udløbet af den individuelle opsigelsesperiode.

Hvis der er tale om, at den udenlandske medarbejder som følge af COVID-19 er blevet opsagt med et særligt kort varsel, anbefaler SIRI, at man søger hurtigst muligt. Ansøger en udenlandsk medarbejder senere end seks dage efter ophøret af ansættelsesforholdet, skal der helt særlige omstændigheder til, for at SIRI kan behandle ansøgningen.

Ansøgning om EU-opholdsdokument (EU-borgere)
Ansøgninger om EU-opholdsdokument skal indgives ved personligt fremmøde i en af SIRIs afdelinger. Det har derfor indtil nu ikke været muligt at ansøge om EU-opholdsdokument. Med SIRIs åbning af de fire afdelinger i Odense, Århus, Aalborg og Aabenra, er det fra denne uge igen muligt at ansøge.

Opdateret den 29. maj 2020:
Den danske regering har meldt ud, at den åbner grænserne mod Norge, Tyskland og Island.

Vil du vide mere?
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Lise Lauridsen, Morten Ulrich eller Sandro Ratkovic. Du kan også rette henvendelse til din kontaktperson hos Bech-Bruun.