COVID-19 har alvorligt tag i Danmark og resten af verden, og krisens konsekvenser rammer nu både internationale aktører indenfor shippingbranchen, men i høj grad også de danske aktører. Konsekvenserne strækker sig fra de kortsigtede effekter, som vurderingen af hvornår en havn kan anses for at være sikker, til mere langsigtede konsekvenser, der kan vare til langt efter krisens ophør.

COVID-19 var længe begrænset til Kina, men har nu bredt sig til størstedelen af verden. WHO har erklæret udbruddet for en global nødsituation, og COVID-19 er nu officielt en pandemi. I løbet af den seneste tid har Europa overhalet Kina i antallet af smittede, og er nu det nye epicenter for COVID-19.

Hvad der startede som COVID-19-rejsepolitikker for enkelte virksomheder og aflyste flyafgange til de hårdest ramte områder, er på få dage eskaleret til nedlukning af flere europæiske lande og regioner, og i takt med at flere lande spærrer grænserne, begynder verdensøkonomien og ikke mindst rederierne at mærke de økonomiske og juridiske konsekvenser af virusudbruddet.  

Den danske regering har den 13. marts vedtaget en vidtgående hastelov, som giver regeringen yderligere beføjelser i forhold til den nuværende situation mod COVID-19. Hasteloven giver bl.a. regeringen mulighed for at indføre begrænsninger for den kollektive trafik, hvilket allerede er indført i form af pladsbilletkrav hos DSB. Derudover skal føreren og en skibslæge, ved et skibs ankomst, meddele om sundhedstilstanden ombord på skibet, såvel under rejsen som på ankomsttidspunktet.

Øget indførsel af grænsekontrol
I løbet af weekenden har Danmark i selskab med en række andre europæiske lande lukket grænserne for al adgang, der ikke har et anerkendelsesværdigt formål. Grænsekontrollen medfører massive konsekvenser for bl.a. turistbranchen, og som følge heraf har en række rederier indstillet eller reduceret sejladsen til og fra Danmark. Godstransporten er dog opretholdt, da der kan – og skal – komme fødevarer og medicin over grænsen.

Regeringen indgik søndag en aftale med arbejdsmarkedets parter om, at staten dækker 75 procent af fyringstruede medarbejderes løn. Den nyligt indgåede aftale vil få stor betydning for de rederier, der midlertidigt indstiller sejladsen, da de får mulighed for at hjemsende personale og bevare flest mulige arbejdspladser på trods af krisen – hvis de altså er dansk ansatte.

stvn_skib_bechbruun

”Safe Port” og ”Seaworthiness”
På trods af de lukkede grænser, opererer en lang række danske- og europæiske havne fortsat. COVID-19 kan dog have konsekvenser for, hvornår en havn juridisk set anses for at være sikker. Generelt anses en havn for sikker, hvis et skib kan sejle ind, bruge havnen og sejle ud igen uden at blive udsat for fare, som ikke kan undgås ved god navigation og godt sømandskab. Fokus har traditionelt set været på skibets og ikke mandskabets sikkerhed. 

For havne, beliggende i områder, der er hårdt ramt af COVID-19, kan det ikke udelukkes, at fare for smitte med COVID-19 i sig selv ville kunne gøre havnen juridisk usikker, hvilket allerede er brugt som begrundelse for afvisning af anløb i Kina. Problematikken skal ses i forlængelse af forpligtelsen til at holde skibet i sødygtig tilstand og skal bestemt overvejes ved anløb til havne i de hårdest ramte områder.

Force majeure og frustration?
Vi ser lige nu en eksplosion i udsendelser af force majeure meddelelser, og det kan ligeledes overvejes, om det engelske begreb ”frustration” kan benyttes. I forhold til ”frustration” kræves det, at det er en umulighed at opfylde kontrakten. Det er ikke tilstrækkeligt, at opfyldelse af kontrakten vil medføre besværligheder eller risiko for tab, eller at der foreligger bristede forudsætninger. 

For både force majeure og frustration gælder det, at forholdet skal være tæt på uforudseligt ved aftaleindgåelsen, hvorfor sådanne argumenter kun kan bruges i forbindelse med certepartier indgået inden, at smitten blev kendt.

Fremtidige certepartier og fixtures
Lige nu er det meget vanskeligt at spå om fremtiden, men der er ikke noget, der tyder på, at udbruddet kommer under kontrol inden for den nærmeste fremtid.

Rederier bør derfor overveje at inkludere en epidemi-klausul tilpasset COVID-19-udbruddet eller alternativt at indsætte en trading limit på hårdest ramte lande. Ved forhandling af sådanne klausuler vil det være vigtigt, at klausulen er formuleret så den vil dække nye lande og havne, som kan blive ekstra påvirket fremadrettet. 

Hold dig opdateret på vores kommentarer og nyhedsbreve om COVID-19 her.