Kommende initiativer fra EKF Danmarks Eksportkredit skal hjælpe danske eksportvirksomheder, der er ramt af COVID-19 pandemien. Konkret er der to tiltag undervejs: En ny likviditetskaution målrettet små og mellemstore eksportvirksomheder med likviditetsproblemer og en udvidelse af EKF's eksisterende genforsikringsordning. Begge tiltag skal godkendes af EU-Kommissionen.

Gennem EKF vil regeringen hjælpe danske eksportvirksomheder med at afbøde de økonomiske konsekvenser af COVID-19 pandemien. Det skal gøres med en likviditetskaution, som skal åbne op for nye lån til små og mellemstore danske eksportvirksomheder og en udvidelse af EKF's eksisterende genforsikringsordning, så den også omfatter OECD- og EU-lande.

Likviditetskaution
Med den nye likviditetskaution får EKF mulighed for at afhjælpe danske eksportørers likviditetsproblemer ved at kautionere for 80% af bankers eventuelle tab på nye lån til små- og mellemstore eksportvirksomheder. Kautionsordningen skal facilitere, at der kan gives lån for 1,25 mia. kr. til forventeligt ca. 250 små og mellemstore danske eksportvirksomheder. Ordningen vil have en tabsramme på 100 mio. kr. og er et tillæg til EKF's eksisterende eksportkautionsordning.

Hensigten med kautionsordningen er, at den skal gøre det nemmere for små og mellemstore virksomheder at optage lån, så de har den nødvendige likviditet til at håndtere de udfordringer, de står over for på grund af COVID-19 pandemien.

De konkrete vilkår for likviditetskautionen og oplysninger om, hvem der kan få adgang til kautionen, er endnu undervejs. Bech-Bruun følger naturligvis udviklingen i de nye tiltag og vil komme med en opdatering, når flere oplysninger er tilgængelige.

kaj_container

Udvidelse af genforsikringsordningen
Det kommende tiltag er en udbygning af EKF's eksisterende genforsikringsordning, som blev etableret i forlængelse af finanskrisen i 2008-09. Under ordningen har visse kreditforsikringsselskaber i samarbejde med EKF udbudt et genforsikringsprodukt, hvor EKF genforsikrer private kreditforsikringsselskaber med dækning på op til 90% af kreditforsikringsselskabernes risiko på nye eksportordrer.

En kreditforsikring er en forsikring af fx en dansk eksportørs vareordre mod den udenlandske kundes manglende betaling for varerne. En genforsikring er den bagvedliggende forsikring af forsikringsselskabets kreditforsikring, så forsikringsselskabet reducerer risikoen for at lide et tab, hvis forsikringsselskabet skal dække eksportørens tab for manglende betaling. Genforsikringsordningen sigter dermed på at gøre det mere attraktivt for forsikringsselskaber at tilbyde forsikringsprodukter til danske eksportører.

Genforsikringsproduktet har hidtil ikke dækket eksportordrer til andre OECD-lande. Med udvidelsen af genforsikringsordningen er det imidlertid tanken, at der også skal kunne udbydes forsikringsprodukter, som dækker købere i OECD-lande. Det sker i erkendelse af, at COVID-19 pandemien vil have afgørende negativ effekt på likviditeten og betalingsevnen hos udenlandske købere af danske produkter også i OECD-lande. På den måde kan danske eksportører blive ved med at sælge deres varer til udlandet, samtidig med at de reducerer deres risiko for ikke at modtage betaling.

Afventer EU-godkendelse

De to initiativer fra EKF og regeringen er endnu ikke trådt i kraft, da de først skal godkendes af EU-Kommissionen i henhold til statsstøttereglerne.

Bech-Bruuns kommentarer
Bech-Bruun opfordrer alle danske eksportvirksomheder til at undersøge deres muligheder for at benytte sig af de forskellige initiativer, der for tiden bliver introduceret for at afbøde de omfattende, negative konsekvenser af COVID-19 pandemien i samråd med deres finansieringspartnere og rådgivere. Den kommende likviditetskaution og udvidelsen af genforsikringsordningen fra EKF er blandt disse.