Bech-Bruun samarbejde

Nyt lovforslag giver arbejdsgivere mulighed for at udskyde ferie for ferieåret 2019/2020 og ferie i det forkortede ferieår fra 1. maj 2020 til 31. august 2020 til afholdelse i den efterfølgende ferieafholdelsesperiode.

Lovforslaget
Regeringen har fremsat et nyt lovforslag, hvorved arbejdsgiverne får mulighed for at indgå individuelle aftaler med lønmodtagerne om udskydelse af ferie til den efterfølgende ferieafholdelsesperiode. Arbejdsgiverne kan også ensidigt pålægge individuelle lønmodtagerne at udskyde ferien.

Forslaget giver mulighed for under helt særlige omstændigheder at udskyde ferie, der skal afholdes i ferieåret 2019/2020 til afholdelse i det forkortede ferieår fra 1. maj 2020 til 31. august 2020. Tilsvarende kan ferie, der skal afholdes i det forkortede ferieår udskydes til afholdelse i ferieafholdelsesperioden fra den 1. september 2020 til den 31. december 2021 i overensstemmelse med reglerne i den nye ferielov.

Lovforslaget omfatter alle lønmodtagere, og udskydelsen af ferie vil kunne omfatte al ferie, der ikke er afholdt tæt på den 30. april 2020 eller tæt på den 31. august 2020.

Retten til at udskyde ferie til den efterfølgende ferieafholdelsesperiode gælder alene, hvis det er begrundet ved såkaldte ”væsentlige, upåregnelige driftsmæssige hensyn”. Det fremgår af lovforslaget, at der skal være tale om en force majeure-lignende situation. Det skal således for arbejdsgiveren have været uforudsigeligt og uden for arbejdsgiverens kontrol, at situationen opstod, og det skal være nødvendigt, at det er den pågældende lønmodtager, der skal udføre arbejdet, som får ferien ændret. Der skal være tale om væsentlige hensyn til virksomhedens drift.

hav_stole_bech-bruun

Midlertidigt tiltag
Retten til at udskyde ferie vil være af midlertidig karakter, hvilket betyder, at forslaget kun vil gælde ferie, der er optjent efter den gældende ferielov til brug i ferieåret 2019/2020 og det korte ferieår fra 1. maj 2020 til 31. august 2020.

Bech-Bruuns kommentarer
Lovforslaget er primært relevant for brancher, der lige nu oplever en mangel på arbejdskraft, og hvor der kan være et særligt behov for at opretholde en tilstrækkelig arbejdsressource på arbejdspladsen. Det gælder særligt for sundhedsmyndigheder, politiet og andre offentlige myndigheder, som har fået flere arbejdsopgaver under covid-19 situationen. Lovforslaget vil dog også være anvendeligt for private virksomheder, som enten er ramt af sygdoms- og karantænetilfælde blandt medarbejderne, eller hvor det kan være afgørende at fastholde specifikke medarbejdere for at sikre driften.

Vil du vide mere?
Hvis du har spørgsmål til lovforslaget om udskydelse af ferie, er du velkommen til at kontakte Lise Lauridsen, Morten Ulrich, Sandro Ratkovic eller Thomas Christian Thune . Du kan også rette henvendelse til din kontaktperson hos Bech-Bruun.