Loftet for lønkompensationsordningen hæves til 30.000 kr. for alle lønmodtagere, der er omfattet af lønkompensationsordningen

Forhøjelse af støtten
Regeringen og arbejdsmarkedets parter er enige om at forbedre trepartsaftalen om midlertidig løn-kompensation til lønmodtagere, der er i fare for at miste deres job som følge af COVID-19.

Aftalen betyder, at lønkompensationsniveauet for både funktionærer og ikke-funktionærer hæves fra henholdsvis 23.000 og 26.000 til 30.000 kr. per måned per fuldtidsansat omfattet af lønkompensationsordningen. 

Virksomheder, der allerede har søgt om lønkompensation, vil automatisk være omfattet af det højere støtteniveau.

Læs eventuelt mere om betingelserne for at blive omfattet af ordningen i vores tidligere nyhedsbreve herom:

Vil du vide mere?
Hvis du har spørgsmål til lønkompensationsordningen, herunder ansøgningsprocessen er du velkommen til at kontakte Lise Lauridsen, Morten Ulrich eller Sandro Ratkovic. Du kan også rette henvendelse til din kontaktperson hos Bech-Bruun. 

Read the news article in English