Regeringen og arbejdsmarkedets parter er blevet enige om at forlænge lønkompensationsordningen.

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har i fællesskab vedtaget, at lønkompensationsordningen forlænges med en måned.

Det betyder, at virksomheder kan søge om lønkompensation til og med den 8. juli 2020. 

Virksomhederne skal genansøge om forlængelse for perioden fra den 9. juni til den 8. juli 2020 hos Erhvervsstyrelsen.

Lønkompensation til medarbejdere i fleksjob
Der er også blandt aftaleparterne enighed om, at lønkompensationsordningen tilpasses, så muligheden for at få lønkompensation til medarbejdere i fleksjob er den samme, uanset om medarbejderen er på den gamle eller den nye fleksjobordning.  

Læs eventuelt mere om betingelserne for at blive omfattet af lønkompensationsordningen i vores tidligere nyhedsbreve herom:

Lønkompensationsordningen styrkes (30. marts 2020)

Virksomheder kan nu søge om lønkompensation (25. marts 2020)

Vil du vide mere?
Hvis du har spørgsmål til lønkompensationsordningen, herunder ansøgningsprocessen, er du velkommen til at kontakte Lise Lauridsen, Morten Ulrich eller Sandro Ratkovic. Du kan også henvende dig til din sædvanlige kontaktperson hos Bech-Bruun.

 

Forretning, lommeregner