Lov om forlængelse af betalingsfrister for A-skat, AM-bidrag og moms for at øge virksomhedernes likviditet vedtaget.

Artiklen er opdateret den 10. juni 2020. 

Regeringen har tidligere vedtaget en hastelov, der midlertidigt skulle styrke erhvervslivets likviditet med 125 mia. kr. Loven omfattede en forlængelse af fristen for A-skat og AM-bidrag for månederne marts, april og maj og moms for afgiftsperioderne marts, april og maj, samt første/andet kvartal og første/ andet halvår. Den 9. juni 2020 vedtog regeringen endnu en hastelov, der forlænger betalingsfristerne for A-skat, AM-bidrag og moms for yderligere måneder og perioder i forhold til den tidligere vedtagne periode. Tiltagene indebærer:

Tiltagene indebærer:

  • Forlængelse af betalingsfrister for A-skat og AM-bidrag
  • Forlængelse af betalingsfrister for moms
  • Fjernelse af loftet på skattekontoen
  • Forlængelse af betalingsfrister for B-skat for selvstændige.

Loven skal sikre, at danske virksomheder er rustet til de økonomiske konsekvenser af COVID-19.

Forlængede betalingsfrister for A-skat og AM-bidrag
Med vedtagelsen af den første lov blev fristerne for betaling af A-skat og AM-bidrag forlænget for månederne april, maj og juni. Med den nye lov har regeringen valgt også at forlænge fristerne for månederne august, september og oktober. Bemærk, at regeringen har valgt ikke at udskyde fristen for betaling af A-skat og AM-bidrag for juli måned.

De ændrede betalingsfrister for perioden er med vedtagelsen af de to love således:

Forlængede betalingsfrister for moms
Med vedtagelsen af den første lov blev fristerne for store virksomheders betaling af moms forlænget for månederne marts, april og maj med 30 dage. Med den nye lov har regeringen valgt også at forlænge fristerne for juli og august måned med henholdsvis 15 og 7 dage. Ændringen gælder kun virksomheder med en årlig momspligtig omsætning over 50 mio. kr. Bemærk, at regeringen har valgt ikke at udskyde fristen for betaling moms for juni måned.

De ændrede betalingsfrister for store virksomheder er med vedtagelsen af de to love:

 

Med vedtagelsen af lovene er fristerne for små og mellemstore virksomheder også udvidet.

For virksomheder, der afregner moms kvartalsvist, er det vedtaget med den første lov, at afgiftsperioderne bestående af første og andet kvartal i 2020 sammenlægges, således at fristen for begge perioder er den 1. september. Afgiftsperioderne bestående af tredje og fjerde kvartal i 2020 sammenlægges ligeledes med den nye lov, således at fristen for begge perioder er den 1. marts 2021. Det skal dog bemærkes, at der fortsat skal indgives fire angivelser og foretages fire indbetalinger, samt at virksomheden i praksis kan fravælge sammenlægningen af de to afgiftsperioder ved at angive og betale moms efter udløbet af hvert kvartal.

For virksomheder, der afregner moms halvårligt, er det tidligere vedtaget, at afgiftsperioderne bestående af første og andet halvår 2020 sammenlægges, således at fristen for begge perioder er den 1. marts 2021. Det skal dog bemærkes, at der fortsat skal indgives to angivelser og foretages to indbetalinger, samt at virksomheden i praksis kan fravælge sammenlægningen af de to afgiftsperioder ved at angive og betale moms efter udløbet af første halvår (dvs. senest den 1. september 2020). Dette ændrer den nye lov ikke på.


Fjernelse af loftet på skattekontoen

Som følge af de udskudte betalingsfrister vil virksomhederne skulle vente længere tid på at kunne foreta-ge deres indbetalinger til skattekontoen. Dette kan potentielt medføre, at virksomhederne skal betale ne-gative renter i et pengeinstitut i denne periode. For at undgå dette hævede regeringen i første omgang loftet på skattekontoen fra 200.000 kr. til 10 mio. kr. Fra primo maj 2020 har regeringen imidlertid fjernet loftet på skattekontoen, hvilket gælder til den 1. april 2021.

Forlængelse af betalingsfrister for B-skat for selvstændige
Med vedtagelsen af den første lov udskydes også betalingsfristerne den 20. april og 20. maj 2020 for selvstændige, der skal betale B-skat og foreløbigt arbejdsmarkedsbidrag. Dette sker med henvisning til, at både juni og december er måneder, hvor der ikke efter gældende lovgivning skulle ske nogen betaling. Dette ændrer den nye lov ikke på.

De ændrede frister er:

 
   

Hold dig opdateret på vores kommentarer og nyhedsbreve om COVID-19 her.