Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland træder som bekendt ud af EU den 31. januar 2020. Det indebærer en række opmærksomhedspunkter i relation til behandling af personoplysninger for de danske virksomheder, der enten samarbejder med virksomheder i Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland eller har koncernselskaber placeret her.

Selvom Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland formelt set træder ud af EU pr. 31. januar 2020, vil landet i databeskyttelsesmæssig sammenhæng ikke automatisk overgå til at være et ikke-sikkert tredjeland, dvs. et land uden for EU/EØS, hvor der som udgangspunkt skal tages særlige forholdsregler i forbindelse med overførsel af personoplysninger.

I en overgangsperiode fra 1. februar 2020 til udgangen af december 2020 vil den europæiske databeskyttelsesforordning (GDPR) fortsat finde anvendelse for behandling af personoplysninger i Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland. Det medfører, at overførsel af personoplysninger mellem dataansvarlige/databehandlere i EU og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland kommer til at foregå på samme måde som hidtil – det er med andre ord ”business as usual”.

Når overgangsperioden udløber, vil Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland som udgangspunkt fra 1. januar 2021 blive betragtet som et ikke-sikkert tredjeland. Det er dog endnu usikkert, om det rent faktisk kommer til at ske. I perioden frem mod 31. december 2020 har EU og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland mulighed for at indgå en særlig aftale om beskyttelse af personoplysninger. En anden mulighed er, at EU Kommissionen – ligesom det tidligere har været tilfældet i forhold til en række andre lande udenfor EU – træffer en beslutning om at betragte Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland som et sikkert tredjeland. 

EU Kommissionen har ikke på nuværende tidspunkt besluttet, at Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland kan betragtes som et sikkert tredjeland. Da GDPR er en forordning, har Storbritannien – ligesom de øvrige 27 medlemsstater – været forpligtet til at efterleve den siden 25. maj 2018, og det er fortsat gældende i perioden 31. januar til 31. december 2020. Herefter er det intentionen, at Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland vil inkorporere GDPR som en national lov. Fra 2021 vil GDPR også fortsat gælde i forhold til britiske virksomheder, som udbyder varer og tjenesteydelser (ikke krav om betaling) til personer i EU, eller som overvåger adfærden for personer, som befinder sig i EU. 

union_jack_bechbruun

Bech-Bruuns kommentarer
Selvom EU’s databeskyttelsesforordning først ophører med at finde anvendelse i Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland ved udgangen af 2020, er det allerede nu nødvendigt for virksomheder, der overfører personoplysninger til Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland, at begynde arbejdet med at skabe et overblik over, hvilke strømme med personoplysninger som går til dataansvarlige og databehandlere i Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland, og i den forbindelse gøre sig overvejelser om, hvordan det nødvendige overførselsgrundlag sikres fremadrettet. Nye aftaler vedr. overførsel af personoplysninger, som indgås i løbet af 2020, bør indeholde bestemmelser, som sikrer, at aftalerne reguleres i forhold til Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands ændrede status pr. 1. januar 2021.

Uanset hvilken retlig status Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland ender med at få i databeskyttelsesretlig sammenhæng, er konsekvensen af landets udtræden af EU, at det er nødvendigt for dataansvarlige og databehandlere, der overfører oplysninger til Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland, at opdatere deres databeskyttelsesretlige dokumenter i forhold til overførsel af oplysninger til tredjelande, herunder bl.a. fortegnelsen, databehandleraftaler og privatlivspolitikker. Endvidere skal danske koncerner med datterselskaber i Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland være opmærksomme på de kommende britiske regler for overførsel af oplysninger til tredjelande. 

Bech-Bruuns databeskyttelsesretsteam har erfaring med og dybdegående viden om udarbejdelse af internationale strategier vedr. behandling af personoplysninger, herunder overførsel af personoplysninger til tredjelande, valg af overførselsgrundlag og bistand med at sikre gennemførsel og implementering af overførselsgrundlaget. Vi rådgiver også gerne om opdatering af jeres databeskyttelsesretlige dokumenter og øvrige databeskyttelsesretlige spørgsmål i forbindelse med Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af EU. 


Har du spørgsmål om Brexit vedrørende andre fagområder, finder du en oversigt over vores relevante eksperter her.  

Vi har tidligere udgivet et nyhedsbrev om det Europæiske Databeskyttelsesråds informationstekst om Brexit, som kan læses her.