Statsministeriet meddelte i går aftes den 11. marts 2020, at ”Danmark lukker ned” i minimum to uger frem, efter at COVID-19 for alvor har spredt sig i Danmark og i resten af verden.

I Bech-Bruun følger vi naturligvis udviklingen tæt, og vi tager situationen meget alvorligt både som arbejdsplads og virksomhed. Vi vil alle gøre, hvad vi overhovedet kan for at passe på hinanden og alle omkring os, og vi står klar til at hjælpe vores klienter med viden og rådgivning om de konsekvenser, som COVID-19 har juridisk.

COVID-19 giver anledning til juridiske spørgsmål og udfordringer, der vil komme til at vedrøre den daglige drift i mange virksomheder, fx:

  • Hvordan der bedst muligt kommunikeres med myndigheder og videre information medarbejdere imellem.
  • Om det kan være force majeure i entrepriseforhold, at der ikke kan skaffes arbejdsfolk, tilladelser og/eller materialer.
  • Force majeure på kontrakter - mulighederne for ansvarsfrit at kunne komme ud af allerede indgåede aftaler.
  • Om medarbejdere har krav på løn, hvis de er blevet sat i karantæne uden at være smittede.
  • Om arbejdsgiver kan forhindre medarbejdere i at foretage private rejser til lande omfattet af Udenrigsministeriets røde, orange og gule farveskala.
  • Afholdelse af generalforsamlinger – kan man bede folk om at blive væk?
  • Rådgivning om ny lovgivning mv. i relation til muligheder for at udskyde betaling af moms og A-skat.
  • Håndtering af medarbejdere i relation til løn, afskedigelser mv.
  • Mulighed for forsikringsdækning af aflyste møder, rejser, ordrer mv.
  • Mulighed for tidsfristforlængelse inden for byggeriet.

Spørgsmålene er mange, og vores specialistteam står klar til at hjælpe:

Arbejds- og ansættelsesret
Partner Lise Lauridsen – mobil 25 26 36 35 – llau@bechbruun.com

Business Immigration
Partner Sandro Ratkovic - mobil 25 26 34 28 - srat@bechbruun.com

Commercial Contracts
Partner Dan Bjerg Geary – mobil 25 26 36 40 – dbg@bechbruun.com

Energi og forsyning
Partner Jakob Østervang – mobil 25 26 35 24 – joe@bechbruun.com

Entreprise
Partner Jens Hjortskov - mobil 25 26 34 44 - jeh@bechbruun.com
Advokat Alexandre Latif Schleimann-Jensen – mobil 25 26 34 05 – alsj@bechbruun.com

EU- & Konkurrenceforhold samt udbud
Partner Peter Stig Jakobsen – mobil 25 26 34 55 – psj@bechbruun.com

Fast ejendom
Partner Tina Braad – mobil 25 26 33 21 – tbr@bechbruun.com

Finansiering, kapitalmarkeder, insolvens og rekonstruktion
Partner Anders Hoffmann Kønigsfeldt – mobil 25 26 35 53 – ahk@bechbruun.com

Forsikring og generelle kontraktforhold
Senioradvokat Camilla Søgaard Hudson – mobil 25 26 34 48 – csm@bechbruun.com

Intellectual Property & Technology 
Partner Dan Bjerg Geary – mobil 25 26 36 40 – dbg@bechbruun.com

IP & Trademark
Claus Barrett Christiansen - mobil 25 26 36 33 -  clb@bechbruun.com

Life Science
Partner Martin Dræbye Gantzhorn – mobil 25 26 36 36 – mdg@bechbruun.com

M&A og Selskabsforhold
Partner Niels Kornerup - mobil 25 26 35 75 - nk@bechbruun.com
Senioradvokat Peter Helbo Langsted – mobil 25 26 35 03 – pdl@bechbruun.com

Offentlig virksomhed og forvaltning
Partner Jacob Schall Holberg - mobil 25 26 33 20 - jsh@bechbruun.com

Persondata
Partner Mikkel Friis Rossa – mobil 25 26 33 59 – mif@bechbruun.com

Skat
Partner Thomas Frøbert – mobil 25 26 34 33 – thf@bechbruun.com

Transport og shipping
Partner Johannes Grove Nielsen – mobil 25 26 33 77 – jgn@bechbruun.com

Økonomiske analyser
Partner, cheføkonom Jørgen Hemmsen – mobil 25 26 36 06 – jhe@bechbruun.com

COVID-19 hotline
Har du har spørgsmål, der ikke lige vedrører ovenstående emner, er du også meget velkommen til at ringe direkte til 72 27 38 39, som er vores hotline nummer.

Du kan læse mere i de nyheder, vi allerede har udgivet om COVID-19:

COVID-19: Hvordan påvirker det afholdelse af generalforsamlinger?

COVID-19: Hvordan skal man forholde sig som arbejdsgiver?

COVID-19: Force majeure