Photo of Steen Rode Steen Rode Chief executive partner +4572273313

Ved årsskiftet indfører Bech-Bruun en række nye officielle målsætninger, der skal sikre ligelig repræsentation af kvinder og mænd i toppen af virksomheden.

Med en klar ambition om at styrke og fremtidssikre Bech-Bruun indfører virksomheden ved årsskiftet to konkrete målsætninger, der direkte omhandler balancen i repræsentationen af henholdsvis mænd og kvinder i virksomheden.

I perioden fra 2021 til og med 2025 er det derfor en officielt vedtaget målsætning, at mindst en tredjedel af nye partnere i virksomheden er kvinder. I de efterfølgende år fra 2026 til og med 2030 er den erklærede målsætning, at der i Bech-Bruun opnås en ligelig repræsentation af begge køn blandt nye partnere.


Diversitet_bech-bruun

For chief executive partner i Bech-Bruun, Steen Rode, har længe haft et stort ønske at gå målrettet efter at opnå ligestilling i toppen af advokatvirksomheden. Han peger på, at løsningen blandt andet skal findes i virksomhedens arbejde med talentudvikling:

”I Bech-Bruun har vi et klart ønske om at sikre ligeværdige karrieremuligheder for vores talentfulde medarbejdere af begge køn. Vi iværksætter derfor en række tiltag, der skal styrke vores eksisterende talent management, hvor målrettet talentudvikling skal medvirke til at sikre lige muligheder for alle. Sideløbende vil vi gennem flere tiltag arbejde for at udvikle kulturen i Bech-Bruun i fællesskab med vores medarbejdere. Der er endnu et stykke vej til målet, men vi har en klar ambition om at rykke os fremad.” fortæller Steen Rode om det styrkede fokus på ligestilling i Bech-Bruun.

Bech-Bruun har i dag syv kvindelige partnere og 63 mandlige partnere. En fordeling der, med de nye diversitetsmålsætningers ikrafttræden, vil ændre sig markant i de kommende 10 år.