Photo of Hanne Mølbeck Hanne Mølbeck Partner 72273523

Erhvervsstyrelsen har netop udgivet vejledningen om ekspropriation efter planloven. Vejledningen kommer i kølvandet af de nye regler om ekspropriation i planloven og Ekspropriationsudvalgets betænkning.

Da de nye regler om ekspropriation efter planloven trådte i kraft den 1. januar 2019, var det forudsat, at der også skulle udarbejdes en vejledning om ekspropriation efter planloven.

Begge dele er et led i opfølgningen på Ekspropriationsudvalgets betænkning. 

Realiteten er, at kommunerne relativt sjældent benytter adgangen til at ekspropriere i medfør af planloven. Det betyder, at mange kommuner har begrænset erfaring med at gennemføre ekspropriationer i medfør af planloven. Den nye vejledning skal oplyse kommunerne om betingelserne for at ekspropriere i som følge af planloven. Det skal føre til, at kommunerne anvender ensartede og juridisk velunderbyggede principper, når de sagsbehandler efter planlovens ekspropriationsbestemmelser.

Bech-Bruuns kommentar
Det er positivt, at vejledningen foreligger, og den vil sikkert være et godt redskab for de kommuner, der benytter planlovens ekspropriationshjemmel. Vi anbefaler, at man også lader sig inspirere af lov-bemærkningerne til planlovsændringen, der indeholder en fin gennemgang af gældende ret (LFF 2018-10-03 nr. 51).

Det blev i lovbemærkningerne angivet, at vejledningen ville indeholde et forslag til tekst om ekspropriation, som kommunerne kan indarbejde i lokalplanerne. Vi ved, at flere kommuner har hæftet sig ved, at tekstforslaget var meget langt i høringsforslaget og frygtede, at en lang tekst om ekspropriation ville fjerne fokus fra lokalplanens øvrige indhold.

Ekspropriation og planlov

Det foreslås nu i vejledningen, at kommunerne skriver en kort tekst i de lokalplaner, som ikke forventes at medføre ekspropriation, og en længere tekst i de lokalplaner, som formentlig skal bruges som ekspropriationsgrundlag.

Der er nok kommuner, der ikke synes om denne sondring, men kommunerne er heller ikke tvunget til at bruge de foreslåede tekster. Planlovens § 16, stk. 3, stiller alene krav om, at der i lokalplanredegørelsen oplyses generelt om, at lokalplanen eventuelt kan danne grundlag for ekspropriation, samt at der oplyses om de generelle betingelser herfor, og en kortere tekst er formentlig tilstrækkelig til at opfylde lovens krav.

Bech-Bruuns infrastrukturteam rådgiver dagligt om ekspropriation, og du er meget velkommen til at kontakte os, hvis du har brug for bistand.