Bech-Bruun samarbejde
Photo of Claus Barrett Christiansen Claus Barrett Christiansen Partner 72273633

En række kinesiske IP-myndigheder er blevet sammenlagt og omstruktureret i forbindelse med en større reform af myndighedsstrukturen i Kina. Omlægningen er sket med henblik på at centralisere og effektivere behandlingen, administrationen og håndhævelsen af IP-rettigheder i Kina.

Kinas administration af IP-rettigheder har tidligere båret præg af at være relativt decentraliseret, hvilket medførte en række udfordringer i forbindelse med administrationen, jurisdiktion og håndhævelse af IP-rettigheder. 

I slutningen af august 2018 foretog den kinesiske regering derfor en omfattende reform af de kinesiske IP-myndigheder, og som følge heraf blev en række forskellige administrative myndigheder sammenlagt og omstruktureret til to organer: Chinese National Intellectual Property Administration (“CNIPA”), der står for håndteringen af beskyttelse af IP-rettigheder centralt, og State Administration for Market and Regulation (”SAMR”), der bl.a. står for håndhævelsen af IP-rettigheder. 

CNIPA
Inden reformen lå håndteringen af forskellige typer af IP-rettigheder hos forskellige administrative myndigheder: China’s State Intellectual Property Office (”SIPO”) stod for håndteringen af patenter, the State Administration of Industry and Commerce (”SAIC”) stod for håndteringen af varemærker og the Administration for Quality Supervision, Inspection and Quarantine (”AQSIQ”) stod for håndteringen af beskyttelsen af visse geografiske betegnelser. 

I forbindelse med reformen blev håndteringen af disse IP-rettigheder samlet i den tidligere myndighed SIPO, som efterfølgende blev omdøbt til CNIPA. Fra den 1. april 2019 er de tidligere institutioner, China Trademark Office (”CTMO”) og Trademark Review and Adjudication Board (“TRAB”), ligeledes blevet sammenlagt med deres pendanter vedrørende patenter, og hører nu også under CNIPA. 

  

IP-myndigheder_Bech-Bruun

Det betyder, at CNIPA nu står for håndteringen af både patenter, brugsmodeller, designs, varemærker og beskyttelsen af geografiske betegnelser, og dermed at al administration i forbindelse med disse IP-rettigheder nu er underlagt CNIPA, herunder vurdering af ansøgninger, tildeling af registrering, ophævelsessager, appelsager osv. 

Udover selve håndteringen i relation til de forskellige IP-rettigheder, er CNIPA blevet tillagt en række andre funktioner og opgaver, hvoraf følgende skal fremhæves: 

  • Udarbejdelse af en national IP-strategi, herunder politikker og initiativer, der bl.a. skal promovere IP innovation og beskyttelse;
  • Forkortelse af tiden det tager at opnå en IP-registrering samt at sikre en høj kvalitet og effektivitet i behandlingen;
  • Fokus på håndteringen af ansøgninger indleveret i ”ond tro”;
  • Vejledning og rådgivning i forbindelse med håndhævelse af IP-rettigheder.

SAMR
SAMR, der ligeledes er en sammenlægning af en række tidligere myndigheder, har til formål at regulere og føre kontrol og tilsyn med det kinesiske marked, herunder som tilsynsmyndighed i forhold til CNIPA. 

SAMRs væsentligste funktion i relation til IP er som kontrolorgan i forbindelse med etableringen af en samlet håndhævelsesmyndighed (The Law Enforcement Inspection Bureau), der skal håndtere håndhævelsen af både patenter og varemærker, men også af forskellige konkurrenceretlige discipliner. Etableringen af håndhævelsesafdelingen vil formentlig lette håndhævelsesproceduren, idet der tidligere har været en række udfordringer forbundet med de mange forskellige myndigheder, der har været underlagt forskellig regulering og dermed haft forskellige håndhævelsesprocedurer. 

The Law Enforcement Inspection Bureau vil, i samarbejde med SAMR, stå for etableringen af flere lokale håndhævelseskontorer, der skal effektivisere håndhævelsen overfor særligt falske produkter. De lokale kontorer vil dog kunne koordinere med andre kontorer eller the Law Enforcement Inspection Bureau i forbindelse med større aktioner i hele Kina. 

Omlægningen af IP-myndighederne er stadig relativt ny, hvorfor vi endnu ikke har set den fulde effekt af centraliseringen. Overordnet set er det dog positivt, at Kina nu har fået en mere centraliseret IP-myndighedsstruktur, der i højere grad ligner resten af verdens, og som formentlig vil kunne medføre en højere effektivitet og kvalitet i sagsbehandlingen.