Transportministeren har i dag endelig godkendt den første forsøgsordning til kørsel med selvkørende busser i Danmark. Tilladelsen er givet til Aalborg Kommune, som nu har fået grønt lys til at indsætte selvkørende busser på en ca. 2 km lang strækning i Aalborg Øst. Bech-Bruun har været juridisk rådgiver på projektet.

I sommeren 2017 trådte en ændring af færdselsloven i kraft, som betød, at man under nærmere bestemte forhold kunne lave forsøg med selvkørende biler og busser i Danmark. 

Formålet med forsøgsordningen var bl.a. at fremme den teknologiske udvikling på transportområdet i Danmark, men strenge krav og processen i øvrigt har givet udfordringer. 

Godkendelsen af et forsøg med selvkørende biler og busser kræver, at transport-, bygnings- og boligministeren, efter høring af vejmyndigheden og politiet og Folketingets Trafikudvalg, giver tilladelse hertil. Ansøgningen til forsøget skal leve op til en række strenge sikkerhedskrav, herunder en ekstern assessorvurdering.  

Aalborg Kommune har været first movers og har efter en lang proces endelig fået lov til at gennemføre deres forsøg på Astrupstien i Aalborg Øst. Bech-Bruun har været juridisk rådgiver på projektet.

Bech-Bruuns kommentarer 
I dag starter fremtiden. Aalborg Kommunes projekt er forhåbentligt blot det første blandt mange nye forsøg, så vi kan få afprøvet den nye teknologi, der kommer til at betyde et paradigmeskift i dansk trafik. 

Der er næppe megen tvivl om, at processen har været besværlig og langvarig, og vi håber, at Transportministeriet vil bruge processen omkring Aalborg Kommunes ansøgning til at få pudset reglerne af, så vi lettere kan få prøvet teknokogien af i trygt miljø. 

selvkoerendebus_bechbruun