Bech-Bruun samarbejde
Photo of Christian Monberg Christian Monberg Advokat 72273623

Konkurrencerådet har godkendt fusionen mellem energiselskaberne SE a.m.b.a. og Eniig a.m.b.a., der fusionerer til det fælles selskab Norlys. Fusionen gav anledning til enkelte konkurrencemæssige betænkeligheder, hvorfor fusionsparterne måtte afgive bindende tilsagn.

Den omhandlede fusion
Den 25. juni 2019 godkendte Konkurrencerådet fusionen mellem energiselskaberne SE a.m.b.a. (”SE”) og Eniig a.m.b.a. (”Eniig”), der fusionerer til det fælles selskab Norlys. 

SE er et sydjysk andelsselskab, der blandt andet leverer tv til danske forbrugere – enten direkte eller gennem antenneforeninger – via selskaberne Stofa og Boxer TV. Eniig er et midt- og nordjysk andelsselskab, som blandt andet driver infrastrukturvirksomhed inden for bredbånd og digital kommunikation. Eniig ejer tillige 27,89 procent af aktierne i selskabet Waoo samt 100 procent af selskabet OpenNet. Virksomhederne anmeldte fusionen den 21. december 2018.  

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen identificerede ni relevante markeder. Styrelsen vurderede, at fusionen uden tilsagn ville hæmme konkurrencen betydeligt på ét af de ni markeder; markedet for engrossalg af bredbåndsforbindelser via højhastighedsinfrastruktur (fibernet og kabel-tv-net), hvilket i praksis ville betyde, at konkurrencen om at levere tjenester på fibernettet, især tv og bredbånd, ville blive væsentligt begrænset.

konkurrenceret_fusion_bech-bruun

De afgivne tilsagn
Fusionsparterne har afgivet fire bindende tilsagn, der fjerner Konkurrencerådets konkurrencemæssige betænkeligheder. Tilsagnene er i udgangspunktet tidsubegrænsede, der er dog for visse forpligtelser indsat særlige tidsbegrænsninger. Derudover har styrelsen accepteret en revisionsklausul i tilsagnene, så tilsagnene kan bortfalde hvis

  • telelovgivningen pålægger regulering på Norlys’ fibernet, hvilket kan gøre det hensigtsmæssigt at tilsagnene bortfalder, og
  • tilsagnene kan vise sig uhensigtsmæssige i forhold til konstruktionen af OpenNet og markedets udvikling. 

Parterne har afgivet følgende bindende tilsagn:

  • at åbne fibernettet for konkurrence fra mindst tre eksterne service providere, for at sikre at Eniigs fibernetkunder i Midt- og Nordjylland kan vælge mellem flere tv- og bredbåndsudbydere. 
  • fremadrettet at tilbyde adgang til fibernettet på kommercielle, rimelige og ikke-diskriminerende vilkår. Tilsagnet imødekommer styrelsens bekymringer om, at parterne fastsætter vilkår, der kan hæmme konkurrencen betydeligt eller forhale processen. 
  • at opstille vandtætte skotter mellem Norlys og OpenNet.
  • at parterne skal gennemføre flere tiltag, der indtil videre er fortrolige af hensyn til tilsagnenes effekt.

Læs Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens pressemeddelelse om afgørelsen her.