Bech-Bruun samarbejde

Ligner æbler og pærer hinanden på et visuelt og konceptuelt plan? De er begge frugter. De findes begge i grønlige nuancer. Men kan en varemærkeregistrering af et æble forhindre en varemærkeregistrering af en pære? Det skulle EU-Domstolen afgøre i en sag mellem Apple Inc. og Pear Technologies (T-215/17).

Pear Technologies ansøgte i juli 2014 om registrering af et EU-varemærkemærke i klasse 9, 35 og 42 for bl.a. personlige computere og laptops. Apple nedlagde på baggrund af sin EU-registrering af deres velkendte æble-logo i klasse 9, 35 og 42 indsigelse mod ansøgningen. 

Apple fik medhold i sin indsigelse ved de europæiske varemærkemyndigheder og efterfølgende også ved Board of Appeal, fordi begge instanser vurderede, at varemærkerne lignede hinanden for meget. 

Board of Appeals afgørelse
I sin bedømmelse af mærkernes visuelle lighed lagde Board of Appeal  bl.a. vægt på, at begge mærker var afbildninger af frugter med en stilk eller et blad. Samtidig var stilken og bladet placeret på en lignende måde, da de begge var adskilt fra frugten samt hældte til højre i en 45 graders vinkel. Begge mærker viste afrundede silhouetter af frugter, og det var uden betydning, at ordet PEAR indgik i et ene mærke, fordi ordet blot understregede det visuelle i mærket. 

Konceptuelt lagde Board of Appeal til grund, at der var en lav grad af lighed, men bemærkede dog, at selvom æbler og pærer er forskellige frugter, så er de biologisk meget ens, hvad angår oprindelse, størrelse, farver og tekstur. I tillæg hertil blev det yderligere bemærket, at begge mærker brugte billeder af frugt, der ofte blev anset som alternativer til hinanden. 

Endelig konkluderede Board of Appeal, at de figurlige elementer i pæren gav en association til Apples registrering.

frugt-aebler-bech-bruun

EU-Domstolens afgørelse
EU-Domstolen var ikke enig med Board of Appeal i forhold til mærkernes visuelle lighed. Ifølge EU-Domstolen havde appelinstansen fejlagtigt tillagt Apples omdømme og velkendthed vægt og betydning i sin vurdering af de omtvistede mærkers visuelle lighed. 

Et ældre varemærkes omdømme og velkendthed er ikke en faktor af betydning, når ligheden mellem to varemærker skal vurderes. 

EU-Domstolen påpegede, at Apples varemærke består af et sort æble, hvoraf der er taget en bid, hvorimod Pear Technologies’ varemærke består af en række sorte firkanter med afrundede hjørner, der tilsammen kan ses som formen på en pære. Derudover indeholder Pear Technologies’ mærke ordet PEAR, som bidrager til forståelsen af, hvad mærket forestiller – nemlig en pære.  

De eneste sammenfaldende elementer var den sorte farve samt placeringen af henholdsvis bladet og stilken, og de lignede ikke hinanden i form eller størrelse. 

Derudover konkluderede EU-Domstolen, at der heller ikke var konceptuel lighed mellem varemærkerne, idet varemærkerne umiddelbart vil blive opfattet som afbildninger af henholdsvis et æble og en pære. 

Således påpegede EU-Domstolen, at det ikke var korrekt af Board of Appeal at tillægge det afgørende betydning, at æbler og pærer har samme karakteristika, når det kommer til eksempelvis oprindelse og farver. Tværtimod bruges  æbler og pærer ofte sprogligt til at illustere modsætninger. 

På den baggrund ophævede EU-Domstolen Board of Appeals afgørelse. 

Se logoerne og læs dommen her.