Photo of Claus Barrett Christiansen Claus Barrett Christiansen Partner 72273633

Der er en overhængende sandsynlighed for, at UK træder ud af EU uden en udtrædelsesaftale. Det får betydning for nuværende såvel som kommende rettighedshavere i UK. Den britiske regering har dog i løbet af de seneste måneder udgivet en række såkaldte ”No Deal guidelines” og lovforslag, der særligt relaterer sig til varemærker og designs. Herved forsøger den britiske regering at gøre udtrædelse af EU så smertefri for IP-rettighedshavere som muligt – deal eller no deal.

EU-varemærker og -designs, der er registreret inden Brexit
EU-varemærker og -designs vil automatisk blive ”konverteret” til en UK-rettighed med samme prioritet samt ansøgnings- og registreringsdatoer. Konverteringen sker omkostningsfrit og kræver ikke aktiv handling fra rettighedshaveren. Den nye UK-rettighed forfalder til fornyelse på samme tidspunkt som EU-rettigheden.

De britiske IP-myndigheder oplyser, at de konverterede rettigheder bevarer sine registreringsnumre, dog med tilføjelse af ”UK009”. Dette sker med henblik på at lette administrativt porteføljearbejde. Det vil være muligt for indehavere af EU-rettigheder at framelde sig den automatiske konvertering.

EU-rettighederne vil naturligvis fortsat være gældende i de øvrige EU-medlemsstater sideløbende.

EU-varemærker og -designs til fornyelse før og efter Brexit
Hvis EU-varemærket eller -designet skal og bliver fornyet før Brexit, løber såvel EU- som den konverterede UK-rettighed i yderligere 10 år og falder til fornyelse på samme tidspunkt.

Forfalder EU-varemærket eller -designet derimod først til fornyelse efter Brexit, vil der være gebyr forbundet med fornyelse af den nye konverterede UK-rettighed. 

Endnu ikke-registrerede ansøgninger for EU-varemærker og -designs på dagen for Brexit

EU-varemærker og -designs, der er ansøgt, men ikke endeligt registreret på dagen for Brexit, skal genansøges separat i UK, hvis der ønskes beskyttelse i UK efter Brexit. Der vil være et registreringsgebyr forbundet hermed.

Der kommer til at gælde en 9-måneders periode, hvori der kan genansøges i UK uden tab af prioritet, således at UK-rettigheden får samme prioritet som det tidligere ansøgte EU-varemærke.

Nye ansøgninger før og efter Brexit
Det er formentlig for sent at opnå registrering af et EU-varemærke eller -design inden Brexit – afhængigt af, om UK får yderligere udsættelser af udtrædelsesdatoen - så det bør derfor overvejes, om der ved indlevering af EU-ansøgninger skal indleveres en tilsvarende ansøgning i UK, hvis der også ønskes beskyttelse i UK.

union_jack_bechbruun

Uafsluttede indsigelser og ugyldighedssager ved EUIPO på dagen for Brexit
Udfaldet af en prøvelse af en EU-rettighed hos EUIPO vil ikke have betydning for den konverterede UK-rettighed. Hvis der ønskes prøvelse af en konverteret ret ved UKIPO, vil der skulle anlægges separat sag ved UKIPO herom.

Uafsluttede indsigelser og ugyldighedssager ved UKIPO på dagen for Brexit
Det er ikke udtrykkeligt angivet i materialet fra UKIPO eller af regeringen i UK, men for retstvister i UK forekommer det uundgåeligt, at retssager mod EU-rettigheder i UK vil fortsætte, dog med afsæt i den konverterede UK-rettighed i stedet.

Betydningen af varemærkebrug og omdømme indenfor og udenfor UK efter Brexit
Der lægges op til, at den brug, der er blevet gjort af et varemærke indenfor EU (fx i Frankrig) før Brexit, vil have betydning for det konverterede UK-varemærke.

Det er derimod mere tvivlsomt, om det samme gør sig gældende for velkendte varemærker og indarbejdede varemærker, da det vil forekomme juridisk mærkværdigt, hvis et varemærkes velkendthed i fx Tyskland eller Italien får betydning for, om den konverterede UK-rettighed skal anses for velkendt.

Konsumption af rettigheder før og efter Brexit
Konsumption i hele EØS vil fortsat gælde for UK. Det betyder således, at varer, der først er solgt i EØS uden UK, frit kan importeres og sælges i UK. Men omvendt vil varer, der først er solgt i UK efter Brexit, kunne blokeres som ulovlig parallelimport, hvis de efterfølgende sælges til EØS-lande.

Uregistrerede EU-designs
Uregistrerede EU-designrettigheder vil fortsat være beskyttede og vil kunne håndhæves i UK, indtil EU-rettigheden udløber. 

Der tilstræbes et lignende system i UK efter Brexit, hvorefter der kan opnås uregistrerede designrettigheder i UK på samme måde som i EU, men dette er endnu ikke lovgivningsmæssigt vedtaget.