Photo of Claus Barrett Christiansen Claus Barrett Christiansen Partner 72273633

Selvom der ikke falder en Brexitaftale på plads mellem Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland og EU, forsikrer Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands regering, at EU-varemærker og -designs fortsat vil være beskyttede i Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland efter Brexit.

Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland har netop udsendt en vejledning til, hvordan indehavere af EU-varemærker og -designs bør forholde sig i tilfælde af, at der ikke kommer en Brexitaftale på plads inden den 29. marts 2019, hvor Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland træder ud af EU.

EU-varemærker og registrerede EU-designs
Alle eksisterende registrerede EU-varemærker og -designs vil fortsat være beskyttede i Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland, uanset om der kommer en Brexitaftale. 

Dette sker ved, at indehaverne af et EU-varemærke eller -design får en registrering i Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland, der svarer til deres eksisterende EU-registrering. Den nye registrering i Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland træder i kraft den dag, Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland træder ud af EU.

I den forbindelse vil den nye varemærke- eller designregistrering undergå lovgivningen i Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland. Dette betyder, at:

  • varemærket eller designet skal fornyes i Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland
  • varemærket eller designet kan danne grundlag for en sag hos domstolene eller myndighederne i Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland
  • varemærket eller designet kan overdrages separat fra EU-registreringen
  • indehaveren kan give licens til varemærket eller designet separat fra EU-registreringen.

Det er endnu ikke fastlagt præcist, hvordan processen for at få varemærket eller designet registreret i Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland bliver, men regeringen i Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland forsikrer, at processen bliver så let som mulig.

Det er muligt for en indehaver af et EU-varemærke eller -design at frasige sig en tilsvarende registrering i Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland.

Ansøgte varemærker og designs
For så vidt angår varemærker eller designs der på tidspunktet for Brexit den 29. marts 2019 alene er ansøgt i EU, har indehaveren mulighed for at genansøge i Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland på samme betingelser, som andre varemærker og designs i Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland. Dette betyder også, at der skal betales et ansøgningsgebyr til myndighederne i Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland for at genansøge om registrering.

Hvis indehaveren ansøger senest ni måneder efter Brexit, vil ansøgningen have prioritet fra ansøgningsdatoen for EU-ansøgningen.

 
toej_stativ_bechbruun

Uregistrerede EU-designs
Uregistrerede EU-designs vil fortsat være gyldige i Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland efter Brexit. Beskyttelsen gælder dog kun i den resterende beskyttelsesperiode. 

Indehaveren af det uregistrerede design skal ikke foretage sig noget for at opretholde beskyttelsen i Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland. 

Sammenfatning
Det kan sammenfattende konkluderes, at uanset om der ikke bliver indgået en Brexitaftale mellem Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland og EU, vil registrerede EU-varemærker og -designs således fortsat opnå beskyttelse i Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland efter Brexit.