Photo of Michael Serup Michael Serup Partner 72273302

Læs vores nyhedsbrev Generationsskifte Omstrukturering med aktuel lovgivning og afgørelser.

  • Succession – tre vindmøller – elproduktionsvirksomhed – aktiv kapitalanbringelse

  • Omgørelse – mangelfuld dobbelt virksomhedsomdannelse – tilladelse til både hel- og delomgørelse.

Download nyhedsbrevet Generationsskifte Omstrukturering - marts 2019

 

Generationsskifte Omstrukturering