Bech-Bruun samarbejde
Photo of Michael Serup Michael Serup Partner 72273302

Læs vores nyhedsbrev Generationsskifte Omstrukturering med aktuel lovgivning og afgørelser.

  • Lovforslag L 225 om udskudt beskatning ved pantebrevsfinansiering

  • Værdiansættelse - fast ejendom - +/- 15 %-reglen - parallelt ekspropriationssalg

  • Succession – opsparet overskud – passivpost – aftalt nedslag – værdiansættelse.

Download nyhedsbrevet Generationsskifte Omstrukturering - maj 2019

 

Generationsskifte Omstrukturering