Photo of Michael Serup Michael Serup Partner 72273302

Læs vores nyhedsbrev Generationsskifte Omstrukturering med aktuel lovgivning og afgørelser.

  • Generationsskifte-Omstrukturering 3. udgave 2019 – Red Barnet
  • Vilkår for medarbejderaktier i nye, mindre virksomheder
  • Værdiansættelse – fast ejendom - +/- 15 %-reglen – kort ejertid – særlige omstændigheder
  • A/B-model – forlods udbytteret på investeringskapital – afkald – udbytte- og gavebeskatning.

Download nyhedsbrevet Generationsskifte Omstrukturering - januar 2019

 

Generationsskifte Omstrukturering