Photo of Michael Serup Michael Serup Partner 72273302

Læs vores nyhedsbrev Generationsskifte Omstrukturering med aktuel lovgivning og afgørelser.

  • Høringsudkast om udskudt beskatning ved pantebrevsfinansiering
  • Gave – andelslejlighed – suspensiv betingelse – værdiansættelse
  • Virksomhedsordningen – placering af midler i erhvervsobligationer – ikke udlån – ikke hævning.

Download nyhedsbrevet Generationsskifte Omstrukturering - februar 2019

 

Generationsskifte Omstrukturering