Photo of Michael Serup Michael Serup Partner 72273302

Læs vores nyhedsbrev Generationsskifte Omstrukturering med aktuel lovgivning og afgørelser.

  • Lovforslag L 225 om udskudt beskatning ved pantebrevsfinansiering

  • Skatteforbehold – likvidation efter spaltning – tilbageførelse af likvidationsprovenu til nystiftet selskab

  • Virksomhedsordningen – udlån/sælgerfinansiering til søn – hævning.

Download nyhedsbrevet Generationsskifte Omstrukturering - april 2019

 

Generationsskifte Omstrukturering