Bech-Bruun samarbejde

I tillæg til den ordinære kontrol af fødevarevirksomheder, afvikler Fødevarestyrelsen en række dybdegående kontrolkampagner indenfor særlige fokusområder i 2019. Svindel med fødevarer, vildledende markedsføring og tilsætningsstoffer vil i år være i fokus.

Tilsætningsstoffer, herunder kontrol af nitrit i kødprodukter
Fødevarestyrelsen vil i foråret 2019 fokusere på anvendelse af tilsætningsstoffer i produktionsvirksomheder, særligt detailvirksomheders anvendelse af tilsætningsstoffer. Kampagnen er allerede igangsat og har fokus på fx bagere, fiskehandlere, restauranter/kantiner/institutionskøkkener, slagtere mfl. Kampagnen afvikles frem til den 30. april 2019.

I tillæg til den generelle tilsætningsstofkampagne, vil Fødevarestyrelsen have et særligt fokus på de danske regler for brug af nitrit i kødprodukter. Fødevarestyrelsen har tidligere gennemført kontrolkampagner vedrørende de danske nitritregler. Man har på EU-plan accepteret, at vi i Danmark har særlige nationale regler for tilsætnings af nitrit på trods af, at området egentlig er EU harmoniseret. Den nye kampagne skal vise, hvorvidt særligt detailslagterne har fået bedre styr på korrekt anvendelse af nitrit i lagesaltede kødprodukter. Antallet af prøver med overskridelser skal være faldet i forhold til seneste kampagne. Kampagnen er påbegyndt og vil vare frem til den 30. juni 2019.

Kontrol af kontaminater og sous-vide behandlet kød
Desuden vil der være fokus på analytisk kontrol af kontaminanter og sous-vide behandlet kød. Formålet med projektet er at verificere, at sous-vide behandlet kød samt spiseklare henkogte fødevarer er produceret på en sådan måde, at potentielt sygdomsfremkaldende mikroorganismer ikke forekommer i hele produktets holdbarhed.

Kontrol af importeret fisk
Fødevarestyrelsen vil desuden undersøge, om der importeres fisk, der ikke er anmeldt og dermed heller ikke kontrolleret i henhold til EU's IUU regler ved import til Danmark (EU). Kampagnen er en opfølgning på kampagnen i 2018 og løber fra marts til august.

Fra februar til september vil Fødevarestyrelsen fokusere på sporbarhed i kiosker.

 

Vildledende markedsføring, herunder ernæringsanprisninger og økologi
Fødevarestyrelsen afholder typisk årligt en kampagne på området for ernærings- og sundhedsanprisninger. Denne gang vil styrelsen fra marts til november have fokus på ernæringsanprisninger og vil se, om regelefterlevelsen er blevet bedre sammenlignet med resultaterne i seneste kontrolkampagne i 2016. På mærkningsområdet vil der desuden fra april til august være fokus på menukorts anprisninger.

Fra april til november vil der være fokus på kontrol af regnskaber i økologi-producerende virksomheder. Efterspørgslen efter økologiske varer boomer i disse år, hvilket også stiller krav til kontrollen rettet mod forebyggelse af svindel. Formålet med kampagnen vil blandt andet være at sikre troværdigheden af det danske Ø-mærke og EU-økologilogoet.

Fødevarestyrelsen vil endvidere have et fokus på frivillig mærkning af fjerkrækød med produktionsoplysninger. Det kan være anprisninger såsom "mere plads i staldene", "fodret med …", "bedre strøelse", "går udendørs hele livet" etc. Kampagnen løber fra juli til december.

Fra august til november vil der være fokus på dannelse af akrylamid ved bagning og stegning af fødevarer. Kampagnen foregår primært i engrosvirksomheder, som fremstiller kartoffelprodukter, produkter af korn (brød, knækbrød, småkager, morgenmadsprodukter) og kaffeprodukter til direkte konsum eller fremstillerprodukter til detailvirksomheder, som tilbereder pommes frites eller bager bagværk (bakeoff).

Fra september til december vil der være fokus på kontrol af mærkning og anvendelse af biocidholdige produkter i fødevarevirksomheder samt styring af Listeria i detailforretninger.

Afsluttende bemærkninger
Læs mere om Fødevarestyrelsens planlagte kontrolkampagner for 2019 her, hvor også den fulde liste over fokusemner er offentliggjort.

Fødevarestyrelsen vil løbende offentliggøre information om kampagnerne, og slutrapporter vil blive offentliggjort, når Fødevarestyrelsen har behandlet de indkomne data.

I Bech-Bruun har vi et stærkt team af rådgivere inden for fødevarelovgivning, der har omfattende erfaring med, hvordan fødevarereglerne implementeres og fortolkes i praksis. Vi rådgiver om, og assisterer ved, konkrete kontrolbesøg og besvarer gerne spørgsmål om de områder, som kontrolkampagnerne omhandler, samt om fødevarelovgivningen generelt.