Bech-Bruun samarbejde
Photo of Christian Monberg Christian Monberg Advokat 72273623

Den 11. juni 2019 offentliggjorde EU-Kommissionen sin beslutning om at forbyde fusionen mellem stålproducenterne Tata Steel og ThysseKrupp. Det er tredje gang i år, at Kommissionen forbyder en fusion.

Tata Steel, der har hovedsæde i Indien, er en alsidig producent af stål, opererende inden for hele værdikæden af kulstof- og elektrostål. Tata Steel har forskellige produktionsanlæg inden for EU. ThyssenKrupp er en tysk virksomhed, der blandt andet producerer stålprodukter af kulstofstål og elektrostål. Virksomhederne anmeldte den 25. september 2018 en fusion til Kommissionen. Fusionen bestod i etableringen af et joint venture, der skulle samle de to virksomheders produktion af kulstofstål og elektrostål. 

De fusionerende parter er henholdsvis den anden og tredjestørste producent af kulstofstål på EØS-området, og det fælles joint venture ville efter fusionen stå for 50 procent af Europas produktionskapacitet på området.

Fusionen forbydes, da etableringen af et joint venture ifølge Kommissionen vil have en negativ konkurrencemæssig virkning på markederne for stål til brug for bl.a.  konserves og stålprodukter til brug for bilindustrien.

Risiko for prisstigninger for forbrugerne 
I forbindelse med undersøgelse af fusionen foretog Kommissionen en høring, som viste bekymringer for svækket konkurrence på de relevante stålmarkeder og prisstigninger, herunder prisstigninger på vertikalt forbundne markeder, idet stålomkostningen udgjorde en ikke uvæsentlig del af omkostningerne for slutprodukterne. Fx fremhævede en kunde, at selve konservesdåsen, der består af ståltypen ”hvidblik”, kan udgøre op mod 50 procent af omkostningerne ved dåsetomater.

Kommissionen vurderede også betydningen af kundernes mulighed for at importere de omtalte stålprodukter fra tredjelandsproducenter, men fandt ikke, at tredjelandsimport kunne opveje risikoen for prisstigninger, idet leverandørskifte var meget besværligt for kunderne som følge af de kvalitative og regulatoriske krav til de omtalte stålprodukter. 

Endeligt vurderede Kommissionen, at de tilsagn som de fusionerende parter havde foreslået, herunder strukturelle tilsagn om frasalg af visse aktiver, ikke var tilstrækkelige til at imødekomme de konkurrencemæssige risici ved fusionen. 

euflag_bechbruun

Endnu et fusionsforbud
Forbud i fusionssager hører til sjældenhederne, og Kommissionen har kun forbudt virksomheder at fusionere 10 gange inden for de sidste 10 år. 2019 har således været usædvanligt, idet Kommissionen i februar forbød fusionen mellem Siemens og Alström samt fusionen mellem Wieland og Aurubis Rolled Products

Den politiske kontekst 
Afgørelsen er også interessant i lyset af den politiske situation inden for stålsektoren, hvor EU har et skærpet fokus på at beskytte og opretholde lige konkurrencevilkår, bl.a. i kølvandet på USA's importrestriktioner på stål. Afgørelsen kan således også ses som et udtryk for EU’s ønske om at bevare en konkurrencedygtig europæisk stålsektor i en handelspolitisk usikker tid. 

Læs Kommissionens pressemeddelelse om afgørelsen her.