Bech-Bruun samarbejde
Photo of Christian Monberg Christian Monberg Advokat 72273623

Benzinselskabet Circle K Danmark A/S har betalt en bøde på seks millioner kroner for at have overtrådt konkurrencelovens regler om fusionskontrol ved ikke at anmelde en fusion til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Cirkel K erkendte selv fejlen for manglende anmeldelse og henvendte sig til Konkurrence og Forbrugerstyrelsen.

EU-Kommissionen godkendte den 23. marts 2016 Circle K Danmark A/S’ (”Circle K”) overtagelse af i alt 131 tankstationer med Shell-logoet. Som en betingelse for EU-Kommissionens godkendelse skulle Circle K derudover overtage inventar, varelager, goodwill og medarbejdere fra tilhørende butikker, som lå ved 72 af servicestationerne.

I juni 2016 overtog Circle K alle aktiver fra de tilhørende butikker ved de 72 servicestationer under Shell-varemærket, fra 12 individuelle forpagtere. Netop denne overtagelse af alle aktiverne fra de 72 servicestationer skulle have været omkring Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen til godkendelse.

hammer_boede_BechBruun

Circle K erkendte sin fodfejl og tog selv kontakt til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, der godkendte overtagelsen af de 72 servicestationer i oktober 2018. 

Circle K undgik dog ikke bøde for den forsinkede anmeldelse og modtog således den 29. maj 2019 et bødeforlæg på seks millioner kroner. 

Læs Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens pressemeddelelse her.