Storbritannien har den 26. april 2018 ratificeret aftalen om en fælles europæisk patentdomstol. Tyskland mangler fortsat at ratificere aftalen, for at den fælles europæiske patentdomstol kan træde i kraft.

Den britiske regering bekræfter, at Storbritannien har ratificeret aftalen om en fælles europæisk patentdomstol. Dermed er den fælles patentdomstol et skridt tættere på at blive til virkelighed, da det nu kun er Tyskland, der mangler at ratificere aftalen, for at den kan træde i kraft.

Der er dog fortsat en række uafklarede forhold om Storbritanniens deltagelse i patentdomstolen efter Brexit. Som den nuværende aftale er udformet, er det nemlig kun EU-medlemsstater, der kan indgå i samarbejdet. For at Storbritannien skal kunne forblive i den fælles patentdomstol efter en udtræden af EU, kræver det derfor, at der kan opnås enighed om en særordning for Storbritannien.

Af pressemeddelelsen fra den britiske regering fremgår det da også, at Storbritanniens fremtidige deltagelse i den fælles patentdomstol vil skulle forhandles på plads med de øvrige europæiske lande som led i briternes udtræden af EU.

Tysk forfatningsklage
Tysklands tilslutning til den fælles europæiske patentdomstol er foreløbigt udsat på grund af en forfatningsklage. Klagen forventes at blive behandlet af den tyske forfatningsdomstol i løbet af 2018, men det er endnu uvist, hvornår på året klagen vil blive behandlet, og det kan derfor ikke udelukkes, at sagen først vil få sin endelige afklaring engang i 2019.

Efter den nuværende aftale kan kun EU-medlemsstater tilslutte sig samarbejdet om den fælles patentdomstol, og det vil derfor kunne give anledning til en række yderligere principielle overvejelser i forhold til Storbritannien, hvis ikke Tyskland når at ratificere aftalen inden Brexit den 29. marts 2018.

Bech-Bruun følger udviklingen løbende.

Læs mere om den fælles europæiske patentdomstol her.