Photo of Claus Barrett Christiansen Claus Barrett Christiansen Partner 72273633

Der er stor usikkerhed og mange uafklarede spørgsmål forbundet med Brexit. Et af disse spørgsmål er, hvordan indehavere af EU-varemærker er stillet efter Brexit. Rettighedshavernes retsstilling afhænger af, om Storbritanniens regering og EU bliver enige om en udtrædelsesaftale.

Den britiske regering og EU er endnu ikke nået til enighed vedrørende indholdet af en endelig aftale for Storbritanniens udtræden af EU den 29. marts 2019. Hvis det ikke lykkes at ingdå en aftale, vil Storbritannien træde ud af EU uden nogen form for udtrædelsesaftale og således uden en konkret aftale om, hvad der skal ske med EU-varemærker i Storbritannien

Brexit guidelines
Det er derfor positivt, at den britiske regering har offentliggjort en vejledning med titlen ’Guidance – Trade marks and designs if there’s no Brexit deal’ , der fastslår, hvordan retsstillingen vil være for EU-varemærker efter Brexit.

  • Registrerede EU-varemærker
    EU-varemærker der er registreret inden Brexit den 29. marts 2019 vil fortsat have gyldighed i Storbritannien, da EU-varemærkerne vil blive videreført som tilsvarende britiske varemærkeregistreringer. Som indehaver af en EU-varemærkeregistrering vil man blive notificeret af den britiske varemærkmyndighed om, at en ny britisk varemærkeregistrering er blevet udstedt. Ansøgningsdato, registreringsdato og fornyelsesdato vil være den samme som for EU-varemærkeregistreringen.
  • Ansøgte EU-varemærker
    Verserende EU-varemærkeansøgninger vil ikke automatisk blive videreført som britiske ansøgninger, men som ansøger af et EU-varemærke kan man i en periode på 9 måneder efter Brexit indlevere en britisk varemærkeansøgning på baggrund af EU-varemærkeansøgningen med den effekt, at man som ansøger får ansøgningsdatoen for EU-varemærkeansøgningen, når man indleverer den britiske ansøgning. Ansøger skal ved indlevering af den britiske varemærkeansøgning betale det samme gebyr, som det koster at indlevere en ’standard’ varemærkeansøgning i Storbritannien. Det er vigtigt at være opmærksom på, at man som ansøger af et EU-varemærke ikke bliver notificeret af den britiske varemærkemyndighed om, at man skal søge sit varemærke registreret nationalt i Storbritannien. Det er frivilligt og på eget initiativ, at ansøgning i Storbritannien skal ske.
  • Internationale varemærker
    Den britiske regering arbejder i øjeblikket sammen med den internationale varemærkemyndighed, WIPO, på at sikre fortsat beskyttelse af internatinale varemærker i Strorbitannien, hvor Storbritannien er dækket af en designering af EU.

Bech-Bruun følger udviklingen på området nøje. Du er velkommen til at kontakte vores specialister på området, hvis du har spørgsmål.

euflag_bechbruun