Photo of Michael Serup Michael Serup Partner 72273302

Læs vores nyhedsbrev Generationsskifte Omstrukturering med aktuel lovgivning og afgørelser.

Indhold

  • Lovforslag L 115 om udskudte vurderingsterminer for nye ejendomsvurderinger
  • Lovforslag L 114 om bedre vilkår for tildeling af medarbejderaktier i nye, mindre virksomheder
  • Lovforslag L 101 om investorfradrag ved investering i nye virksomheder
  • Værdiansættelse af fast ejendom ved generationsskifte
  • Værdiansættelse – fast ejendom - +/- 15 %-reglen – kort ejertid – særlige omstændigheder
  • Aktionærlån – LL § 16 E – udlån til far via mellemregningskonto – udbyttebeskatning.Regeringens lovkatalog for folketingsåret 2018/19

Download nyhedsbrevet Generationsskifte Omstrukturering - november 2018

Generationsskifte Omstrukturering