Photo of Michael Serup Michael Serup Partner 72273302

Læs vores nyhedsbrev Generationsskifte Omstrukturering med aktuel lovgivning og afgørelser.

Indhold

  • Udskudte vurderingsterminer for nye ejendomsvurderinger
  • L 114 om bedre vilkår for tildeling af medarbejderaktier i nye, mindre virksomheder
  • Implementering af en generel skatteundgåelsesklausul
  • Værdiansættelse – fast ejendom – landbrug – - +/- 15 %-reglen – udskudt skat til kurs 80
  • Værdiansættelse – aktier – fast ejendom til offentlig ejendomsværdi – ikke korrektion.

Download nyhedsbrevet Generationsskifte Omstrukturering - december 2018

Generationsskifte Omstrukturering