Anne Buhl Bjelke Partner +45 72273450

Østre Landsret har frifundet revisor for erstatningsansvar i Eik Bank Danmark-sagen.

Bech-Bruun har repræsenteret statsautoriseret revisor, Hans Laksá, og revisionshuset Sp/f Nota i en erstatningssag anlagt af Finansiel Stabilitet om ledelses- og revisoransvar for Eik Bank Danmark A/S’ sammenbrud tilbage i 2010.

Finansiel Stabilitet holdt revisor personligt ansvarlig for et tab på 2.934.600.000 kr., dog begrænset til en påstand på 250.000.000 kr.

Bech-Bruun har bl.a. bistået med seks års forberedelse af sagen med udveksling af utallige processkrifter, en delhovedforhandling, et omfattende syn og skøn, samt med selve hovedforhandlingen med 58 retsdage i Østre Landsret.