Bech-Bruun har rådgivet en gruppe danske pensionsselskaber bestående af Velliv, Forsikring og Pension, Tryg Ejendomme, Pædagogernes Pension og AP Pension ved indgåelsen af aftale om salg af en markant erhvervsejendom til AIP Asset Management på vegne af et sydkoreansk konsortium.

Ejendommen består af tre nyere kontorbygninger i Søborg på i alt 50.000 kvm, som er lejet ud til Novo Nordisk. Transaktionen har en værdi af 1,2 mia. kr.

 

haandtryk_håndtryk