Skatteminister Karsten Lauritzen har i dag offentliggjort den redegørelse, som Bech-Bruun har afgivet om SKATs udbetaling af refusion af udbytteskat i årene 2010-2015.

Undersøgelsen har omfattet en gennemgang af det faktiske hændelsesforløb samt vurderinger af navnlig forvaltnings- og ansættelsesretlig karakter og er gennemført i perioden marts-november 2017.

Bech-Bruuns hold har bestået af partnerne Thomas Frøbert, Lise Lauridsen, Lars Lindencrone Petersen og Johan Weihe samt advokaterne Nicolai Als, Signe Juulskov Poulsen og William Sejr-Sørensen. Revisionsfirmaet Christensen Kjærulff ved partnerne, de statsautoriserede revisorer Peter Steffen Clausen, Sten Lauritzen og Torben Laurentz Wiberg, har bistået ved undersøgelsen.